KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Janar 2016

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 29 shkurt deri 3 prill 2016.

U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer—në Oqeani

Si u kanë bërë ballë sfidave Dëshmitarët e Jehovait që shërbejnë në Oqeani, një nga vendet ku ka më tepër nevojë?

Ji i vendosur që ‘dashuria jote vëllazërore të vazhdojë’!

Shkrimi i vitit 2016 mund të na ndihmojë të përgatitemi për ngjarjet që janë në prag.

Motivohu nga ‘dhurata e papërshkrueshme falas’ e Perëndisë

Si na nxit dashuria e Perëndisë të ndjekim me kujdes gjurmët e Jezuit, t’u shprehim dashuri vëllezërve tanë dhe të falim?

Fryma e Perëndisë jep dëshmi bashkë me frymën tonë

Ç’do të thotë për dikë që të jetë një nga të mirosurit? Si miroset dikush?

«Ne do të vijmë me ju»

Ç’duhet të mbajmë parasysh për 144.000-t?

Bashkëpunimi me Perëndinë—Arsye për të fluturuar nga gëzimi

Si na sjell gëzim dhe na mbron besimin bashkëpunimi me Jehovain?