KULLA E ROJËS Nr. 6 2016 | Vegime që na zbulojnë qiellin

Shih ato që nuk shihen nëpërmjet faqeve të Biblës.

TEMA KRYESORE

Kush është në qiell?

Mund të gjejmë përgjigje të besueshme.

TEMA KRYESORE

Vegime për ata që janë në qiejt e padukshëm

Çfarë zbulojnë Shkrimet për Perëndinë Jehova, Jezu Krishtin dhe engjëjt besnikë?

Mësime nga zogjtë e qiellit

Familja e zogjve në mbretërinë e kafshëve jo vetëm na tregon për veprën e duarve të Perëndisë, por edhe na nxit të meditojmë për atë që është vërtet e rëndësishme.

Lëfevrë d’Etaplë​—Donte që njerëzit e thjeshtë të njihnin Fjalën e Perëndisë

Çfarë lufte bëri për ta arritur synimin me gjithë kundërshtimet?

JETËSHKRIM

Përqafoj të vërtetën biblike pa duar e krahë

Një djalë pësoi një aksident që e gjymtoi, e megjithatë gjen arsye për të besuar se ka një Krijues.

Çfarë thotë Bibla?

A do t’i dëgjojë dhe a do t’u përgjigjet Perëndia lutjeve të tua?

Artikuj të tjerë online

A e krijoi Perëndia Djallin?

Nga erdhi Satanai? Mëso pse Jezui tha se Djalli «nuk qëndroi i vendosur në të vërtetën».