Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Bashkëbisedim si familje

Bashkëbisedim si familje

 Bashkëbisedim si familje

Ku ndryshojnë?

A mund t’i gjeni tri ndryshimet mes figurës A dhe B? Shkruajini përgjigjet më poshtë dhe plotësoni figurat duke i ngjyrosur.

E DHËNË: lexoni Daljen 25:10-22.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Cila figurë është e saktë, figura A apo B?

PËR TË DISKUTUAR:

Çfarë përfaqësonte për Izraelin arka e besëlidhjes?

E DHËNË: lexoni Daljen 25:22; Levitikun 16:2.

Çfarë ishte më e rëndësishme se vetë Arka?

E DHËNË: lexoni Josiun 7:1-6, 11, 12.

Sa rëndësi ka bindja nëse doni t’u pëlqeni prindërve dhe Jehovait?

E DHËNË: lexoni 1 Samuelit 15:22, 23; Efesianëve 6:1-3.

AKTIVITET SI FAMILJE:

Një pjesëtar i familjes të bëjë kërkime për arkën e besëlidhjes. Pastaj mblidhuni së bashku dhe tregoni çfarë keni mësuar. Për shembull, me kalimin e kohës, cilat gjëra u ruajtën në Arkë? Vizatojini dhe diskutoni për rëndësinë e tyre.

E DHËNË: lexoni Hebrenjve 9:4.

Si duhej mbartur Arka? Çfarë ndodhi kur Davidi nuk iu bind udhëzimeve të Jehovait për të mbartur arkën?

E DHËNË: lexoni Daljen 37:5; 1 Kronikave 13:7, 9-14; 15:12-15.

 Koleksiononi e mësoni

Priteni, paloseni më dysh dhe ruajeni

FLETË BIBLIKE 6 ABELI

PYETJE

A. Kush e vrau Abelin?

B. Si i pa Jehovai Abelin dhe blatimin e tij?

C. Plotësoni fragmentin biblik. Abeli punonte si ․․․․․.

[Tabela]

4026 p.e.s. U krijua Adami

Jetoi rreth vitit 3900 p.e.s.

1 i e.s.

98 i e.s. Shkruhet libri i fundit i Biblës

[Harta]

Jetuan jashtë kopshtit të Edenit

Kopshti i Edenit?

ABELI

TË DHËNA:

Djali i dytë i Adamit dhe Evës e njeriu i parë me besim që përmend Bibla. Me anë të blatimit të pranueshëm që i ofroi Perëndisë, Abeli tregoi se donte miratimin e Tij. Edhe pse në Bibël nuk gjejmë asnjë nga fjalët e Abelit, shembulli dhe besimi i tij janë një model për ne.​—Zanafilla 4:1-11; Hebrenjve 11:4.

PËRGJIGJE

A. Vëllai i tij, Kaini.​—1 Gjonit 3:11, 12.

B. «me pëlqim».​—Zanafilla 4:4.

C. çoban.​—Zanafilla 4:2.

Popuj dhe vende

5. Jemi Dini, 10 vjeç dhe Xheniferi, 7 vjeçe. Jetojmë në Australi. Pak a shumë, sa Dëshmitarë të Jehovait jetojnë në Australi? 36.400, 63.400 apo 93.400?

6. Cila pikë tregon vendin ku jetojmë ne? Qarkojeni, pastaj shënoni me pikë vendin tuaj dhe shihni sa afër Australisë jeni.

A

B

C

Ç

Fëmijë: Gjeni figurat

A i gjeni dot këto figura në këtë revistë? Me fjalët tuaja, përshkruani çfarë shikoni te figurat

● Përgjigjet e rubrikës «BASHKËBISEDIM SI FAMILJE» janë në faqen 15.

 PËRGJIGJET E FAQEVE 30, 31

1. Mungojnë shtizat dhe unazat.

2. Kerubinët duhet t’i kenë krahët të shtrirë përsipër kapakut.

3. Kerubinët duhet të jenë me fytyrë nga kapaku.

4. B.

5. 63.400.

6. C.