Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Si do të përgjigjeshe?

Si do të përgjigjeshe?

 Si do të përgjigjeshe?

SHPJEGO ILUSTRIMIN

1. Çfarë ndodhi me një dele në ilustrimin e Jezuit te Mateu 18:12-14?

․․․․․

2. Çfarë është një bari?

․․․․․

3. Si u ndie bariu kur e gjeti atë që po kërkonte?

․․․․․

Për të diskutuar: Në ç’kuptim Jehovai është si një bari? Në ç’kuptim ti je si një dele?

KUR KA NDODHUR?

Gjej emrat e shkrimtarëve të librave të mëposhtëm të Biblës dhe bashko me vijë librin me datën e përafërt kur përfundoi.

Pas vitit 443 p.e.s. Para 62 të e.s. Pas vitit 70 të e.s.

455 p.e.s. 64 të e.s.

4. Malakia

5. Jakovi

6. 2 Pjetrit

KUSH JAM?

7. Jakovi tha se u shpalla e drejtë ngaqë mirëprita lajmëtarët.

KUSH JAM?

8. Isha kushëri i Barnabës, dhe Pjetri më quajti birin e tij.

NGA KJO REVISTË

Përgjigjju këtyre pyetjeve dhe gjej vargjet biblike që mungojnë.

Faqja 8 Çfarë tha Jobi për tokën? (Jobi 26:․․․)

Faqja 11 Si i shihnin të krishterët e hershëm Shkrimet e Shenjta? (1 Selanikasve 2:․․․)

Faqja 12 Çfarë u kërkohej të shkruanin mbretërve të Izraelit? (Ligji i përtërirë 17:․․․)

Faqja 28 Çfarë këshillon Bibla që të vërtetosh? (Romakëve 12:․․․)

Fëmijë: Gjeni figurat

A i gjen dot këto figura në këtë revistë? Përshkruaj me fjalët e tua çfarë shikon te figurat.

(Përgjigjet në faqen 27)

 PËRGJIGJET E FAQES 31

1. Humbi.

2. Një njeri që drejton dhe mbron një tufë delesh.

3. Ishte i lumtur.

4. Malakia, pas vitit 443 p.e.s.

5. Jakovi, para vitit 62 të e.s.

6. Pjetri, 64 të e.s.

7. Rahaba.​—Jakovi 2:25.

8. Marku.​—Kolosianëve 4:10; 1 Pjetrit 5:13.