ZGJOHUNI! Nëntor 2007

TEMA KRYESORE

Të besosh a të mos besosh

Shqyrto dëshmi bindëse që tregojnë se ia vlen të besosh te Bibla.

TEMA KRYESORE

Një libër i pashoq

Mëso disa fakte interesante rreth Biblës dhe çfarë e bën atë vërtet të veçantë.

TEMA KRYESORE

1. Saktësi historike

A ka saktësi historike Bibla edhe në hollësi të vogla?

TEMA KRYESORE

2. Sinqeritet dhe ndershmëri

Bibla jep boll prova se është vepër e shkrimtarëve të ndershëm.

TEMA KRYESORE

3. Harmoni e brendshme

Si mundën 40 burra me formim të ndryshëm të shkruanin një libër që ka një temë kryesore?

TEMA KRYESORE

4. Saktësi shkencore

Bibla nuk është libër shkencor, por a është e saktë shkencërisht?

TEMA KRYESORE

5. Profeci të përmbushura

Bibla është plot parashikime ose profeci. A është përmbushur ndonjë prej tyre?