Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Përmbajtja

Përmbajtja

 Përmbajtja

 8 Prill 2004

Moisiu: Njeri apo mit?

Moisiu është një figurë e respektuar për judenjtë, të krishterët dhe për myslimanët. Megjithatë, në dhjetëvjeçarët e fundit disa studiues dhe teologë kanë vënë në dyshim edhe vetë ekzistencën e tij. Çfarë tregojnë provat? Gjithashtu, çfarë ndikimi ka Moisiu sot në jetën tonë?

3 Moisiu—Objekt debatesh

4 Moisiu—Njeri apo mit?

10 Moisiu: Si ndikon jeta e tij te ju?

16 Vizitë për të parë një zog «të zhdukur»

20 Pikëpamja e Biblës

A mund të hiqen zakonet e këqija?

22 Fjalëkryq

26 Ishulli që doli dhe u zhduk prapë

28 Një vështrim rreth botës

30 Nga lexuesit tanë

31 Guri i bukur moldavit

32 Gërmoni në fjalën e Perëndisë!

I mësuam Kristit të dojë Perëndinë 14

Lexoni një histori që të ngroh zemrën, ku tregohet se në ç’mënyrë burrë e grua e ndihmuan vajzën e tyre që nuk dëgjon.

Jini të përpiktë! 23

Vonesat e vazhdueshme mund të sjellin rrëmujë në jetën private dhe në punë. Ja tek keni disa sugjerime praktike që do t’ju ndihmojnë për të qenë të përpiktë.