Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Fjalëkryq

Fjalëkryq

 Fjalëkryq

Horizontalisht

1. Ishte çifti i parë, për të cilin Bibla thotë se u varros në shpellën e Makpelahut, afër Hebronit. 3 fjalë. (Zanafilla 49:31)

8. Kështu quhej një nga bijtë e Davidit që shquhej për bukurinë e tij. (2 Samuelit 14:25)

9. Jezui i pyeti farisenjtë dhe skribët nëse duhej të bënin mirë apo keq gjatë asaj dite. (Luka 6:9)

11. Kjo shtëpi «do të quhet shtëpi lutjeje». (Mateu 21:13)

12. Kështu quhej i dërguari i mbretit Rehoboam për të marrë haraçet në fiset veriore rebele.(2 Kronikave 10:18)

13. Aty mbillet fara e shkëlqyer e Mbretërisë. (Mateu 13:24)

14. Fillimi i dredhisë që përmendet në Lukën 23:51.

15. Në ndonjë rast e siguronin këtë prej detit. (Zbulesa 18:10, 17)

18. Këtë kishte bërë fryma e shenjtë në lidhje me predikimin e fjalës në krahinën e Azisë. (Veprat 16:6)

22. E tha Pavli në lidhje me vdekjen. (1 Korintasve 15:31)

25. Pohimi i Pavlit për përpjekjet e tij që të mos u rëndohej vëllezërve. (2 Korintasve 11:9)

27. Cilësia e sprovuar e besimit do të kishte vlerë më të madhe se ai metal. (1 Pjetrit 1:7)

28. Ata nuk duhej t’i pezmatonin fëmijët e tyre. (Kolosianëve 3:21)

29. Një nga bijtë e Urit dhe një nga burrat e fuqishëm të Davidit. (1 Kronikave 11:35)

30. Jezui foli me anë të këtij. (Luka 8:4)

31. Pavli i tha Timoteut që të bënte pikërisht këtë përsa u përkiste dëshirave rinore. (2 Timoteut 2:22)

Vertikalisht

1. Ai u bë një frymë jetëdhënëse. 3 fjalë. (1 Korintasve 15:45)

2. Një nga paraardhësit e Jozueut. (1 Kronikave 7:25)

3. Psalmet që kënduan Jezui dhe apostujt natën para se ai të vdiste. (Psalmi 113:1, BR [Shën.]).

4. Kështu quhej ai që i bëri një propozim mbretit Asuero. (Estera 1:16, 20)

5. Ashtu thuhej për gjakun e Stefanit në tregimin e vdekjes së tij. (Veprat 22:20)

6. Libri i dytë i Biblës.

7. Përveç Tikikut, Pavli do të dërgonte edhe atë. (Titit 3:12)

10. Kështu duhet të jetë një i krishterë përsa i përket veprës. (Jakovi 1:25)

16. Jezui i tha të sëmurit të bënte kështu pasi të merrte vigun. (Gjoni 5:8)

17. Populli që rrinte në errësirë bëri këtë gjë. (Mateu 4:16)

19. Sipas sundimtarit të autoritetit të këtij elementi, ecnin dikur të krishterët. (Efesianëve 2:2)

20. Nga ky vend u nisën izraelitët. (Eksodi 12:37)

21. Ai që luftoi kundër dragoit. (Zbulesa 12:7)

22. Shimea e kishte bir. (1 Kronikave 6:30)

23. Sekretari besnik i Josias. (2 Mbretërve 22:10)

24. Në këtë vend Izraeli u shthur me bijat e Moabit. (Numrat 25:1)

26. Në këtë kohë vinte populli për të dëgjuar Jezuin. (Luka 21:38)

[Shënimi]

Shkrimi i cituar përmban një formë të fjalës që duhet.

Përgjigjet e fjalëkryqit në faqen 24

 Horizontalisht

1. ABRAHAMI DHE SARA

8. ABSALOMI

9. SABAT

11. IME

12. HADORAM

13. ARE

14. INT

15. JETESËN

18. NDALUAR

22. HAS

25. RUHEM

27. ARI

28. ETËR

29. ELIFALI

30. ILUSTRIMI

31. IK

Vertikalisht

1. ADAMI I FUNDIT

2. RESCEFI

3. HALEL

4. MEMUKAM

5. DERDHEJ

6. EKSODIT

7. ARTEMIN

10. BËRËS

16. EC

17. PA

19. AJRIT

20. RAMSESI

21. MIKAELI

22. HAGHIAH

23. SHAFANI

24. SHITIM

26. HERËT