Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Fjalëkryq

Fjalëkryq

 Fjalëkryq

Horizontalisht

1. Këtë detyrë i la Jezui Pjetrit para se të largohej. [dy fjalë] (Luka 22:32)

6. Me të izraelitët matën manën që erdhi nga qielli. (Eksodi 16:18)

9. Ai që nuk hyn në të nga dera, por ngjitet nga ndonjë vend tjetër, është hajdut e plaçkitës. (Gjoni 10:1)

11. Një nga apostujt e Jezuit. (Mateu 10:3)

13. Bariu e bën këtë veprim me delet e me cjeptë. (Mateu 25:32) *

15. Danieli pa një të tillë në një vegim të tij. (Danieli 8:3)

18. Të krishterët në këtë qytet ndanë gjërat e tyre me të varfrit e të shenjtët. (Romakëve 15:26)

19. As ai që bën këtë punë s’është gjë. (1 Korintasve 3:7)

20. Jezuin e urryen pa pasur një të tillë. (Gjoni 15:25)

21. Që prej asaj askush nuk guxoi ta pyeste më. (Mateu 22:46)

22. Jehovai e dha këtë mbret në dorë të izraelitëve. (Ligji i përtërirë 3:3)

23. Pozita që kishte ai që i doli para Josiut. (Jozueu 5:14, 15)

25. Ninevitët u veshën me të tillë në shenjë pendimi. (Jona 3:5)

28. Jezui i tha engjëllit të kongregacionit të Laodicesë se do të bënte këtë veprim me të. (Zbulesa 3:16) *

30. Moisiu mori të tilla të shenjta në malin Sinai. (Veprat 7:38)

31. Në një ilustrim atë e çuan në gji të Abrahamit pasi vdiq. (Luka 16:22)

32. Ajo mendon thellë para se të përgjigjet. [katër fjalë] (Fjalët e urta 15:28)

Vertikalisht

2. Ndërsa ishte në të, Pjetrin e pyetën nëse kishte qenë me Jezuin. (Marku 14:66)

3. Urdhërimi i Perëndisë kërkonte që të mos bëhej ky veprim. (Marku 10:19)

4. Ndryshe quhej Edom. (Zanafilla 25:30)

5. Pastrimi i të lebrosurve ndodhi ndërsa po bënin këtë veprim. (Luka 17:14)

7. Një thirrje shumë e ngrohtë e Jezuit. [tre fjalë] (Mateu 11:28)

8. Kështu quhej qyteti ku Jezui kreu një ringjallje. (Luka 7:11-15)

9. Jezui lutej në një të tillë të vetmuar. (Marku 1:35)

10. Satanai e tundoi Jezuin me këto fjalë. [dy fjalë] (Mateu 4:6)

12. Duhet t’i japim Jehovait këtë. (Psalmi 96:7)

14. Për një të tillë detyruese jemi të nënshtruar. (Romakëve 13:5)

16. Nuk duhet të jemi në një të tillë për asgjë. (Filipianëve 4:6)

17. Jehovai jep të tilla të frytshme. (Veprat 14:17)

24. Jezui tha se kjo nuk ishte në dorën e tij. (Mateu 20:23)

25. Herodi veproi në këtë mënyrë me Jezuin. (Luka 23:11)

26. Ngulmoni në të. (Romakëve 12:12)

27. Jezui i qortoi dishepujt se në një kohë kritike ata po bënin këtë gjë. (Marku 14:41)

28. Falë mençurisë na shtohen të tilla jete. (Fjalët e urta 9:11)

29. Gratë kishin shkuar te varri i Jezuit për të bërë atë veprim. (Marku 16:1) *

Përgjigjet e fjalëkryqit në faqen 27

 Horizontalisht

1. FORCO VËLLEZËRIT

6. OMERIN

9. VATHËN

11. TADEU

13. NDAN

15. DASH

18. AKAI

19. UJIT

20. SHKAK

21. DITE

22. OGUN

23. KREU

25. THES

28. VJELL

30. THËNIE

31. LYPËSI

32. ZEMRA E TË DREJTIT

Vertikalisht

2. OBORR

3. VRIT

4. ESAU

5. IKNIN

7. EJANI TEK UNË

8. NAIN

9. VEND

10. HIDHU POSHTË

12. LAVDI

14. ARSYE

16. ANKTH

17. STINË

24. ULJE

25. TALL

26. LUTJE

27. FLINI

28. VITE

29. LYER

[Shënimet]

^ par. 7 Shkrimi i cituar përmban një formë të fjalës që duhet.

^ par. 16 Shkrimi i cituar përmban një formë të fjalës që duhet.

^ par. 38 Shkrimi i cituar përmban një formë të fjalës që duhet.