Kalo te përmbajtja

Muzikë për të adhuruar Perëndinë

Luaj ose shkarko këngë që përdoren për të lëvduar e për të adhuruar Perëndinë Jehova. Këtu mund të gjesh muzikë vokale, orkestrale dhe instrumentale, si edhe pentagramë.

 

KËNGË

Mos u ndal

Merr vendime të mençura që të fitosh garën e jetës.

KËNGË

Mos u ndal

Merr vendime të mençura që të fitosh garën e jetës.

Zemra ime i këndon Jehovait

Këndojini Jehovait

Koleksione të tjera