T’i afrohemi Jehovait

Perëndia të fton t’i afrohesh. Ky libër do të të tregojë si të ndihmon Bibla për këtë.

Prolog

Mund të formosh me Perëndinë Jehova një lidhje që nuk do të prishet kurrë.

KAPITULLI 1

«Ja, ky është Perëndia ynë»

Pse Moisiu pyeti për emrin e Perëndisë kur tashmë e dinte?

KAPITULLI 2

A është vërtet e mundur ‘t’i afrohemi Perëndisë’?

Perëndia Jehova, Krijuesi i qiellit dhe i tokës, na bën një ftesë dhe një premtim.

KAPITULLI 3

«I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Jehovai»

Pse Bibla e lidh shenjtërinë me bukurinë?

KAPITULLI 4

«Jehovai është . . . madhështor për nga fuqia»

A duhet t’i frikësohemi Perëndisë ngaqë është i fuqishëm? Edhe po, edhe jo janë përgjigje të sakta.

KAPITULLI 5

Fuqi krijuese: «Bërësi i qiellit dhe i tokës»

Që nga dielli ynë gjigant deri te kolibri i vockël, krijimi i Perëndisë na mëson diçka të rëndësishme për të.

KAPITULLI 6

Fuqi shkatërruese: «Jehovai është një luftëtar burrëror»

Si ka mundësi që «Perëndia i paqes» të përfshihet në luftërat hyjnore?

KAPITULLI 7

Fuqi mbrojtëse: «Perëndia është për ne strehë»

Perëndia i mbron shërbëtorët e tij në dy mënyra, por njëra është ku e ku më e rëndësishme.

KAPITULLI 8

Fuqi ripërtëritëse: Jehovai ‘po bën çdo gjë të re’

Jehovai ka rivendosur tashmë adhurimin e pastër. Çfarë do të rivendosë ose ripërtërijë në të ardhmen?

KAPITULLI 9

«Krishti është fuqia e Perëndisë»

Çfarë tregojnë për Jehovain mrekullitë dhe mësimet e Jezu Krishtit?

KAPITULLI 10

‘Të bëhemi imitues të Perëndisë’ në përdorimin e fuqisë

Fuqia jote mund të jetë më e madhe nga ç’kujton—si ta përdorësh siç duhet?

KAPITULLI 11

«Të gjitha udhët e tij janë drejtësi»

Si na bën për vete drejtësia e Perëndisë?

KAPITULLI 12

«Mos ka padrejtësi te Perëndia?»

Pse bota është plot padrejtësi, përderisa Jehovai i urren?

KAPITULLI 13

«Ligji i Jehovait është i përsosur»

Si mund të nxitë dashurinë një sistem ligjor?

KAPITULLI 14

Jehovai siguron një «shpërblesë në këmbim të shumë vetave»

Një mësim i thjeshtë por i thellë të ndihmon t’i afrohesh më shumë Perëndisë.

KAPITULLI 15

Jezui ‘vendos drejtësinë në tokë’

Në të kaluarën, si e ka çuar para drejtësinë Jezui? Si po e bën sot? Si do ta vendosë drejtësinë në të ardhmen?

KAPITULLI 16

‘Të ushtrojmë drejtësinë’ teksa ecim me Perëndinë

Pse Jezui paralajmëroi «mos gjykoni më, që të mos gjykoheni»?

KAPITULLI 17

‘O thellësi e mençurisë së Perëndisë!’

Pse mençuria e Perëndisë tejkalon madje dhe njohurinë, kuptueshmërinë e aftësinë e tij dalluese?

KAPITULLI 18

Mençuri në «fjalën e Perëndisë»

Pse Perëndia përdori njerëz dhe jo engjëjt për të shkruar Biblën, e as e shkroi vetë?

KAPITULLI 19

‘Mençuria e Perëndisë në një sekret të shenjtë’

Çfarë është sekreti i shenjtë që Perëndia dikur e kishte fshehur, por që tani e ka zbuluar?

KAPITULLI 20

«I mençur në zemër», e megjithatë i përulur

Si mund të jetë i përulur Zotëria Sovran i universit?

KAPITULLI 21

Jezui zbulon ‘mençurinë prej Perëndisë’

Pse ushtarët e dërguar për ta arrestuar Jezuin u kthyen duarbosh pasi dëgjuan mësimet e tij?

KAPITULLI 22

A vepron në jetën tonë «mençuria nga lart»?

Bibla tregon 4 mënyra kryesore si të fitosh mençuri hyjnore.

KAPITULLI 23

«Ai na deshi i pari»

Çfarë kuptimi ka shprehja «Perëndia është dashuri»?

KAPITULLI 24

Asgjë s’mund «të na ndajë nga dashuria e Perëndisë»

Hidhe poshtë gënjeshtrën se nuk të duan ose që je i pavlerë në sytë e Perëndisë.

KAPITULLI 25

‘Dhembshuria e butë e Perëndisë tonë’

Si ngjajnë ndjenjat që Perëndia ka për ty me ato të një nëne për foshnjën e saj?

KAPITULLI 26

Një Perëndi që është ‘gati të falë’

Nëse Perëndia kujton çdo gjë, si mund të falë e të harrojë?

KAPITULLI 27

«Oh, sa e madhe është mirësia e tij!»

Çfarë është saktësisht mirësia e Perëndisë?

KAPITULLI 28

«Vetëm ti je besnik»

Pse besnikëria e Perëndisë është më e lartë se besueshmëria e tij?

KAPITULLI 29

‘Të njohim dashurinë e Krishtit’

Tri tipare të dashurisë së Jezuit që e pasqyrojnë në mënyrë të përsosur dashurinë e Jehovait.

KAPITULLI 30

‘Të vazhdojmë të ecim në dashuri’

Letra e Parë drejtuar Korintasve thekson 14 mënyra si ta tregojmë dashurinë e krishterë.

KAPITULLI 31

‘Afroju Perëndisë dhe ai do të të afrohet’

Cila është pyetja më e rëndësishme që mund t’i bësh vetes? Si do të përgjigjeshe?