Mbretëria e Perëndisë qeveris!

Miliona veta jetojnë të lumtur e të sigurt nën qeverinë e përsosur të Perëndisë. A dëshiron të jesh qytetar?

Letër nga Trupi Udhëheqës

Si ka dalë i vërtetë njoftimi elektrizues që bëri Ç. T. Rasëlli më 2 tetor të 1914-s?

KAPITULLI 1

«Ardhtë mbretëria jote»

Më shumë se për çdo temë tjetër, Jezui foli për Mbretërinë e Perëndisë. Si dhe kur do të vijë ajo?

KAPITULLI 2

Mbretëria lind në qiell

Kush i ndihmoi dishepujt e Krishtit në tokë që të përgatiteshin për Mbretërinë? Cilat veçori tregojnë se Mbretëria është qeveri e mirëfilltë?

KAPITULLI 3

Jehovai zbulon qëllimin e tij

Fillimisht, a bënte pjesë në qëllimin e Perëndisë Mbretëria mesianike? Si hodhi dritë Jezui mbi Mbretërinë?

KAPITULLI 4

Jehovai lartëson emrin e tij

Çfarë ka bërë Mbretëria për emrin e Perëndisë? Çfarë bën ti për të shenjtëruar emrin e Jehovait?

KAPITULLI 5

Mbreti hedh dritë mbi Mbretërinë

Fito kuptueshmëri më të qartë për Mbretërinë e Perëndisë, për qeveritarët, për nënshtetasit dhe për besnikërinë që kërkon.

KAPITULLI 6

Popull që predikon—Shërbëtorët paraqiten vullnetarisht

Pse ishte i sigurt Jezui se në ditët e fundit do të kishte një ushtri me predikues vullnetarë? Si mund të tregosh se po kërkon në radhë të parë Mbretërinë?

KAPITULLI 7

Metoda predikimi​—Përdorim çdo mjet që t’u çojmë lajmin e mirë njerëzve

Mëso për teknikat novatore që populli i Perëndisë ka përdorur për t’ua çuar lajmin e mirë sa më shumë njerëzve të jetë e mundur para se të vijë fundi.

KAPITULLI 8

Mjete predikimi​—Prodhojmë literaturë për fushën mbarëbotërore

Si e vërteton puna jonë e përkthimit se kemi mbështetjen e Jezuit? Cilat fakte për botimet tona të vërtetojnë se Mbretëria është reale?

KAPITULLI 9

Rezultatet e predikimit—«Fushat . . . janë të bardha për korrje»

Jezui u shpjegoi dishepujve dy mësime të rëndësishme për korrjen e madhe frymore. Si ndikojnë te ne këto mësime?

KAPITULLI 10

Mbreti rafinon frymësisht popullin e tij

Ç’kanë të përbashkët Krishtlindjet me kryqin?

KAPITULLI 11

Rafinimet morale​—Pasqyrimi i shenjtërisë së Perëndisë

Dhomat e rojave dhe portat e tempullit që pa në vegim Ezekieli, kanë pasur domethënie të veçantë për popullin e Perëndisë që nga 1914-a.

KAPITULLI 12

Të organizuar për t’i shërbyer ‘Perëndisë së paqes’

Bibla e krahason çrregullimin me paqen, jo me rregullin. Pse? Dhe si ndikon përgjigjja te të krishterët sot?

KAPITULLI 13

Predikuesit e Mbretërisë paraqesin çështjen në gjyq

Gjykatës në disa gjykata të larta të ditëve tona përvetësojnë pikëpamjen e mësuesit të lashtë të Ligjit, Gamalielit.

KAPITULLI 14

Mbështetim me besnikëri vetëm qeverinë e Perëndisë

«Lumin» e përndjekjes që erdhi mbi Dëshmitarët e Jehovait për shkak të asnjanësisë politike, e ka përpirë një burim i papritur.

KAPITULLI 15

Luftojmë për lirinë e adhurimit

Populli i Zotit ka luftuar për të drejtën që t’i bindet ligjit—ligjit të Mbretërisë së Zotit.

KAPITULLI 16

Mblidhemi për të adhuruar

Si mund të nxjerrim sa më shumë dobi nga mbledhjet që të adhurojmë Jehovain?

KAPITULLI 17

Stërvitemi si shërbëtorë të Mbretërisë

Si i kanë përgatitur shkollat teokratike shërbëtorët e Mbretërisë që t’i përmbushin caktimet e tyre?

KAPITULLI 18

Si financohen aktivitetet e Mbretërisë

Nga vijnë paratë? Si përdoren?

KAPITULLI 19

Vepra e ndërtimit nderon Jehovain

Vendet e adhurimit nderojnë Zotin, por ai vlerëson diçka tjetër edhe më shumë.

KAPITULLI 20

Shërbimi i dhënies së ndihmës

Nga e dimë se vepra e ndihmës është pjesë e shërbimit të shenjtë që i bëjmë Jehovait?

KAPITULLI 21

Mbretëria e Perëndisë zhduk armiqtë e saj

Tani mund të përgatitesh për betejën e Harmagedonit.

KAPITULLI 22

Mbretëria bën vullnetin e Perëndisë në tokë

Si mund të jesh i sigurt se premtimet e Jehovait do të plotësohen?