Të mësojmë nga Mësuesi i Madh

Parimet më të mira që mund të gjenden janë ato në Bibël. Fëmijët mund të mësojnë, jo atë që thotë ndonjë njeri, por atë që thotë Ati i tyre qiellor.

Çfarë u nevojitet fëmijëve nga prindërit?

Ky libër është përgatitur për të nxitur biseda domethënëse rreth temave të rëndësishme mes të rinjve dhe atyre që lexojnë bashkë me ta.

Pse Jezui ishte një mësues i madh?

Për çfarë mësonte Jezui? Dhe nga vinin mësimet e tij?

Letër nga një Perëndi i dashur

Letrën e Tij mund ta gjejmë në një libër që është më i çmuar se çdo libër tjetër.

Ai që bëri gjithçka

Kush i bëri zogjtë dhe i mësoi të këndojnë? Kush e bëri barin? Kush të bëri ty?

Perëndia ka një emër

Të gjithë kemi një emër. A e di emrin e Zotit? Pse emri i tij është i rëndësishëm?

«Ky është Biri im»

Çfarë e bënte Jezuin një njeri kaq të veçantë?

Mësuesi i Madh u shërbeu të tjerëve

A të pëlqen kur dikush bën diçka të mirë për ty? Të gjithëve na pëlqen dhe Mësuesi i Madh e dinte këtë.

Bindja të mbron

Të rinjtë mund të mësojnë nga më të rriturit. Dhe kur Jehovai na kërkon të bëjmë diçka, mund të jemi të sigurt se është gjëja e duhur për t’u bërë.

Perëndia është më i lartë se të gjithë

Disa prej tyre janë të mirë, të tjerë janë të ligj.

Duhet t’u kundërvihemi tundimeve

Çfarë duhet të bësh nëse dikush të thotë të bësh diçka të gabuar?

Jezui është më i fuqishëm se demonët

Nuk ka arsye për të pasur frikë nga demonët, por kemi nevojë të jemi vigjilentë që të mos na mashtrojnë.

Ndihmë nga engjëjt e Perëndisë

Engjëjt e Perëndisë ndihmojnë njerëzit që e duan Jehovain dhe i shërbejnë atij.

Jezui na mëson si të lutemi

Mund t’i flasësh Zotit në çdo moment gjatë ditës ose gjatë natës dhe ai do të të dëgjojë.

Ata që u bënë dishepuj të Jezuit

Ç’lloj personash ishin ata?

Pse duhet t’i falim të tjerët?

Jezui na tregon një histori për të na ndihmuar të kuptojmë.

Një mësim se si të jemi të mirë me të tjerët

Mëso nga historia e samaritanit të mirë.

Çfarë është vërtet e rëndësishme?

Si mund të jemi të pasur kundrejt Perëndisë?

Si të jemi të lumtur?

Mësuesi i madh zbulon një sekret shumë të rëndësishëm.

A kujtohesh të thuash faleminderit?

Mund të mësosh nga shembulli i dhjetë të lebrosurve.

A është mirë të zihemi?

Çfarë duhet të bësh nëse fillojnë problemet?

A dëshiron të jesh gjithnjë i pari?

Çfarë u tha Jezui dishepujve kur ata patën një debat rreth kësaj çështjeje?

A duhet të mburremi për ndonjë gjë?

Jezui tregon historinë e një fariseu dhe të një taksambledhësi.

Pse s’duhet të gënjejmë?

Shiko çfarë i bëri Jehovai Ananisë dhe Safirës.

Pse sëmuren njerëzit?

A do të vijë ndonjëherë koha kur njerëzit nuk do të sëmuren më?

Mos u bëj kurrë hajdut!

Shqyrto shembujt e katër personave që morën atë që nuk u takonte.

A mund të ndryshojnë ata që bëjnë të këqija?

Shembulli i Saulit dhe i një prostitute na jep përgjigjen.

Pse është e vështirë të bëjmë të mirën?

Si do të reagojnë njerëzit e këqij nëse ti nuk bën atë që thonë ata?

Kush është Perëndia yt?

Njerëzit adhurojnë shumë perëndi. Çfarë duhet të bësh ti? Tre të rinjtë hebrenj na japin përgjigjen.

Si ta dimë se kujt t’i bindemi?

«Paguajini Cezarit, gjërat e Cezarit, kurse Perëndisë, gjërat e Perëndisë.»

A i pëlqejnë Perëndisë të gjitha festat?

A e dije se Bibla përmend festimin e disa festave? Mund të kuptojmë çfarë mendon Zoti për to.

Ndihmë që ta mundim frikën

Mësuesi i Madh nuk tha se do të ishte e lehtë t’i shërbesh Jehovait. Por ka një mënyrë si të marrim guxim dhe ndihmë.

Ku të gjejmë ngushëllim?

Çfarë duhet të bësh po të ndihesh i mërzitur apo i vetmuar?

Si e mbrojti Jehovai Jezuin?

Mëso se si Jehovai mbrojti Jezuin nga personat që donin ta vrisnin kur ishte fëmijë.

Jezui mund të na mbrojë

Kur ishte në tokë, ai tregoi si mund t’i mbronte ata që kishin dashuri për të.

Çfarë ndodh me njerëzit kur vdesin?

A duhet të kesh frikë nga vdekja apo nga ndonjë person që ka vdekur?

Njerëzit mund të zgjohen nga vdekja!

Zoti i ka dhënë fuqi Jezuit t’i kthejë njerëzit nga vdekja, përfshirë edhe fëmijët.

Kush do të ringjallet? Ku do të jetojnë?

Çfarë tha Jezui rreth kësaj pyetjeje?

Të mbajmë në mendje Jehovain dhe Birin e tij

Jezui i tregoi dishepujve të tij një mënyrë të veçantë për të kujtuar atë që bënë Jehovai dhe Jezui për ne.

Pse duhet ta duam Jezuin?

Ai dha jetën e tij të përsosur që ne të kemi jetën e përhershme!

Perëndia e kujton Birin e tij

Jezui është ringjallur.

Si ta bëjmë të lumtur Perëndinë?

Një proverb biblik thotë: «Ji i mençur, biri im dhe gëzoma zemrën.»

Fëmijë që e bëjnë të lumtur Perëndinë

Si të veprosh që të ta bësh të lumtur Perëndinë?

Pse duhet të punojmë?

Puna bën mirë për mendjen dhe për trupin tonë. Mund të mësosh si të kënaqesh me të.

Cilët janë vëllezërit tanë dhe motrat tona?

A përfshihen edhe personat që nuk janë fëmijë të prindërve tanë?

Miqtë tanë duhet ta duan Perëndinë

«Mos u mashtroni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e dobishme.»

Çfarë është mbretëria e Perëndisë? Si të tregojmë se e duam atë?

Kur Jezui të ketë në dorë gjithçka në tokë, do të bëj ndryshime të mëdha.

Një botë shkatërrohet nga uji: A do të ndodhë përsëri?

Të drejtët do të jetojnë përgjithmonë në tokë.

Bota e re paqësore e Perëndisë: Edhe ti mund të jetosh në të

Çfarë duhet të bësh që të gëzosh përgjithmonë?