Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Totali i vitit 2015

Totali i vitit 2015
 • Degë të Dëshmitarëve të Jehovait: 89

 • Numri i vendeve që raportojnë: 240

 • Numri i kongregacioneve: 118.016

 • Të pranishëm në Përkujtim në gjithë botën: 19.862.783

 • Marrësit e simboleve në Përkujtim në gjithë botën: 15.177

 • Maksimumi i lajmëtarëve të Mbretërisë: 8.220.105

 • Mesatarja e lajmëtarëve çdo muaj: 7.987.279

 • Përqindja e rritjes në krahasim me vitin 2014: 1,5

 • Numri i të pagëzuarve: 260.273

 • Mesatarja e pionierëve ndihmës çdo muaj: 443.504

 • Mesatarja e pionierëve çdo muaj: 1.135.210

 • Shuma e orëve të kaluara në shërbim: 1.933.473.727

 • Mesatarja e studimeve biblike çdo muaj: 9.708.968

Gjatë vitit të shërbimit 2015, Dëshmitarët e Jehovait shpenzuan mbi 236 milionë dollarë për t’u kujdesur për pionierët specialë, misionarët dhe mbikëqyrësit udhëtues në caktimet e tyre. Në godinat e degëve në mbarë botën shërbejnë gjithsej 26.011 shërbëtorë të emëruar zyrtarisht. Të gjithë janë anëtarë të Urdhrit Mbarëbotëror të Shërbëtorëve Specialë në Kohë të Plotë të Dëshmitarëve të Jehovait.