Të mësojmë nga historitë e Biblës

Ky botim do t’ju çojë në një udhëtim në kohë: nga tregimi i Biblës për krijimin te lindja dhe shërbimi i Jezuit e deri tek ardhja e Mbretërisë.

Letër nga Trupi Udhëheqës

Si mund të përdoret ky libër?

MËSIMI 1

Perëndia bëri qiellin dhe tokën

Bibla thotë se Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Pse krijoi një engjëll para çdo gjëje tjetër?

MËSIMI 2

Perëndia krijoi burrin dhe gruan e parë

Perëndia krijoi burrin dhe gruan e parë dhe i vuri në kopshtin e Edenit. Ai donte që ata të ndërtonin një familje dhe ta bënin të gjithë tokën parajsë.

MËSIMI 3

Adami dhe Eva nuk iu bindën Perëndisë

Çfarë kishte të veçantë një pemë në kopshtin e Edenit? Pse e hëngri Eva frytin e asaj peme?

MËSIMI 4

Zemërimi mund të jetë i rrezikshëm

Perëndia pranoi blatimin e Abelit, por jo të Kainit. Kur Kaini e kuptoi, u zemërua shumë dhe bëri diçka të tmerrshme.

MËSIMI 5

Arka e Noesë

Kur engjëjt e këqij u martuan me gra në tokë, patën bij gjigantë që silleshin si bullistë. Kudo kishte dhunë, por Noeja ishte ndryshe. Ai e donte dhe i bindej Perëndisë.

MËSIMI 6

Tetë veta i mbijetuan Përmbytjes

Gjatë Përmbytjes ra shi për 40 ditë e 40 net. Noeja dhe familja e tij ndenjën në arkë më shumë se një vit. Në fund, ata mund të dilnin nga arka.

MËSIMI 7

Kulla e Babelit

Disa njerëz vendosën të ndërtonin një qytet dhe një kullë, maja e së cilës të arrinte deri në qiej. Pse krejt papritur Perëndia bëri që të flisnin gjuhë të ndryshme?

MËSIMI 8

Abrahami dhe Sara iu bindën Perëndisë

Pse Abrahami dhe Sara lanë jetën në qytet për të jetuar si endacakë në Kanaan?

MËSIMI 9

Më në fund një djalë!

Si do ta plotësonte Perëndia premtimin e tij ndaj Abrahamit? Nëpërmjet cilit—Isakut apo Ismaelit?

MËSIMI 10

Kujtoni gruan e Lotit

Perëndia bëri që të binte zjarr dhe squfur mbi Sodomën dhe Gomorrën. Pse u shkatërruan ato qytete? Pse duhet ta kujtojmë gruan e Lotit?

MËSIMI 11

Një provë besimi

Perëndia i tha Abrahamit: «Të lutem, merre birin tënd të vetëm dhe ofroje si flijim në një mal në Moriah.» Si do ta përballonte Abrahami këtë provë besimi?

MËSIMI 12

Jakobi mori trashëgiminë

Isaku dhe Rebeka u bënë me dy djem binjakë që quheshin Esa dhe Jakob. Ngaqë Esau ishte i parëlinduri, i përkiste një trashëgimi e veçantë. Pse e dha për një tas gjellë?

MËSIMI 13

Jakobi dhe Esau u pajtuan

Si mori një bekim nga një engjëll Jakobi? Si u pajtua me Esaun?

MËSIMI 14

Një skllav që iu bind Perëndisë

Jozefi bëri atë që është e drejtë e prapëseprapë vuajti tmerrësisht. Pse?

MËSIMI 15

Jehovai nuk e harroi kurrë Jozefin

Edhe pse Jozefi ishte shumë larg familjes së tij, Perëndia tregoi se ishte me të.

MËSIMI 16

Kush ishte Jobi?

Ai iu bind Jehovait edhe kur ishte e vështirë.

MËSIMI 17

Moisiu zgjodhi të adhuronte Jehovain

Kur ishte foshnjë, Moisiu shpëtoi nga plani i zgjuar i mamasë së tij.

MËSIMI 18

Shkurrja e përfshirë nga zjarri

Pse zjarri nuk e digjte shkurren?

MËSIMI 19

Tri plagët e para

Faraoni i shkaktoi tragjedi popullit të tij, sepse ishte tepër krenar për të bërë një veprim të thjeshtë.

MËSIMI 20

Gjashtë plagë të tjera

Nga ndryshonin këto plagë nga tri të parat?

MËSIMI 21

Plaga e dhjetë

Kjo plagë ishte kaq dërrmuese, sa më në fund edhe faraoni krenar u dorëzua.

MËSIMI 22

Mrekulli në Detin e Kuq

Faraoni shpëtoi nga dhjetë plagët. Por, a i mbijetoi kësaj mrekullie të Perëndisë?

MËSIMI 23

Një premtim ndaj Jehovait

Izraelitët i bënë Perëndisë një premtim të veçantë kur po fushonin në malin Sinai.

MËSIMI 24

Nuk e mbajtën premtimin

Ndërkohë që Moisiu po merrte Dhjetë Urdhërimet, populli bëri një mëkat të tmerrshëm.

MËSIMI 25

Një tabernakull për adhurim

Në këtë tendë të veçantë mbahej arka e besëlidhjes.

MËSIMI 26

Dymbëdhjetë vëzhguesit

Josiu dhe Kalebi ishin ndryshe nga dhjetë burrat e tjerë që vëzhguan vendin e Kanaanit.

MËSIMI 27

U rebeluan kundër Jehovait

Korahu, Datani, Abirami dhe 250 burra të tjerë nuk arritën të kuptonin një fakt të rëndësishëm në lidhje me Jehovain.

MËSIMI 28

Gomarica e Balaamit flet

Gomarica pa dikë që ishte i padukshëm për Balaamin.

MËSIMI 29

Jehovai zgjodhi Josiun

Perëndia i dha Josiut udhëzime që mund të na ndihmojnë edhe ne sot.

MËSIMI 30

Rahaba fshehu zbuluesit

Muret e Jerikosë u rrafshuan por shtëpia e Rahabës nuk u shemb, ndonëse ishte pjesë e mureve të qytetit.

MËSIMI 31

Josiu dhe gibeonitët

Josiu iu lut Perëndisë që ta bënte ‘diellin të ndalej’. A iu përgjigj Perëndia?

MËSIMI 32

Një udhëheqës tjetër dhe dy gra trime

Pasi Josiu vdiq, izraelitët filluan të adhuronin idhuj. Jeta u vështirësua, por ndihma erdhi me anë të gjykatësit Barak, profeteshës Debora dhe Jaelës me kunjin e tendës!

MËSIMI 33

Rutha dhe Naomi

Dy gra që u kishin vdekur burrat, u kthyen në Izrael. Njëra prej tyre, Rutha, shkoi të punonte në fusha, ku u vu re nga Boazi.

MËSIMI 34

Gideoni mundi midianitët

Pasi midianitët ua nxinë jetën izraelitëve, populli iu përgjërua për ndihmë Jehovait. Si arriti ushtria e vogël e Gideonit të mposhtte 135.000 ushtarë armiq?

MËSIMI 35

Hana u lut për një djalë

Elkanahu mori Hanën, Peninën dhe fëmijët që të adhuronin Perëndinë në tabernakull, në Shiloh. Atje, Hana u lut për një djalë. Një vit më vonë, ajo lindi Samuelin!

MËSIMI 36

Premtimi i Jefteut

Cilin premtim bëri Jefteu dhe pse? Si reagoi vajza e Jefteut ndaj premtimit të të atit?

MËSIMI 37

Jehovai foli me Samuelin

Dy djemtë e Kryepriftit Eli shërbenin si priftërinj në tabernakull, por nuk u bindeshin ligjeve të Perëndisë. Samueli i vogël ishte ndryshe dhe Jehovai i thirri atij.

MËSIMI 38

Jehovai e bëri Samsonin të fortë

Perëndia e bëri të fortë Samsonin që të luftonte kundër filistinëve por, kur ai mori një vendim të gabuar, filistinët e kapën.

MËSIMI 39

Mbreti i parë i Izraelit

Perëndia u dha izraelitëve gjykatës që t’i udhëhiqnin, por donin një mbret. Samueli mirosi Saulin si mbretin e parë, por më vonë Jehovai e hodhi poshtë. Pse?

MËSIMI 40

Davidi dhe Goliadi

Jehovai zgjodhi Davidin si mbretin e ardhshëm të Izraelit dhe Davidi tregoi pse ai ishte një zgjedhje e mirë.

MËSIMI 41

Davidi dhe Sauli

Pse njëri nga këta dy burra e urrente tjetrin dhe si u soll ai që urrehej?

MËSIMI 42

Jonatani trim dhe besnik

Djali i mbretit u bë shok i mirë për Davidin.

MËSIMI 43

Mëkati i mbretit David

Një vendim i keq solli shumë telashe.

MËSIMI 44

Një tempull për Jehovain

Perëndia e miratoi kërkesën e mbretit Solomon dhe e bekoi shumë.

MËSIMI 45

Mbretëria u nda

Shumë izraelitë nuk i shërbyen më Jehovait.

MËSIMI 46

Një provë në malin e Karmelit

Kush ishte Perëndia i vërtetë? Jehovai apo Baali?

MËSIMI 47

Jehovai e forcoi Elijan

Mendon se ai do të të forcojë edhe ty?

MËSIMI 48

Djali i një vejushe u kthye sërish në jetë

Dy mrekulli në të njëjtën shtëpi!

MËSIMI 49

Një mbretëreshë e ligë u ndëshkua

Jezebela komplotoi vrasjen e izraelitit Nabot që t’i grabiste vreshtin. Ligësia e saj nuk kaloi pa u vënë re nga Jehovai.

MËSIMI 50

Jehovai mbrojti Jehozafatin

Mbreti i mirë Jehozafat iu drejtua Jehovait në lutje kur Juda kërcënohej nga kombet armike.

MËSIMI 51

Luftëtari dhe vajza e vogël

Një izraelite e vogël i tregoi zonjës së saj për fuqinë e jashtëzakonshme të Jehovait. Kjo solli rezultate të mrekullueshme.

MËSIMI 52

Ushtria e zjarrtë e Jehovait

Si arriti të kuptonte shërbëtori i Eliseut se «ata që janë me ne, janë më shumë se ata që janë me ta».

MËSIMI 53

Guximi i Jehojadës

Një prift besnik u përball pa frikë me një mbretëreshë të ligë.

MËSIMI 54

Jehovai u tregua i duruar me Jonain

Pse një profet i Perëndisë u gëlltit nga një peshk i stërmadh? Si doli nga peshku? Çfarë mësimi i dha Jehovai?

MËSIMI 55

Engjëlli i Jehovait mbrojti Hezekinë

Armiqtë e Judës thoshin se Jehovai nuk do ta mbronte popullin e tij, por gaboheshin!

MËSIMI 56

Josia e donte Ligjin e Perëndisë

Josia u bë mbret kur ishte tetë vjeç dhe e ndihmoi popullin e tij të adhuronte Jehovain.

MËSIMI 57

Jehovai dërgoi Jereminë për të predikuar

Ajo që tha profeti i ri, i nxehu shumë pleqtë e qytetit të Judës.

MËSIMI 58

Shkatërrimi i Jerusalemit

Populli i Judës adhuronte perëndi të rreme, prandaj Jehovai i braktisi.

MËSIMI 59

Katër djem që iu bindën Jehovait

Të rinjtë judenj ishin të vendosur t’i qëndronin besnikë Jehovait, edhe në oborrin mbretëror të Babilonisë.

MËSIMI 60

Një Mbretëri që do të qëndrojë përgjithmonë

Danieli shpjegoi kuptimin e ëndrrës së çuditshme të Nabukodonosorit.

MËSIMI 61

Ata nuk u përkulën

Shadraku, Meshaku dhe Abednegoja refuzuan të adhuronin shëmbëlltyrën e artë të mbretit të Babilonisë.

MËSIMI 62

Një mbretëri si një pemë e madhe

Ëndrra e Nabukodonosorit paratha të ardhmen e tij.

MËSIMI 63

Shkrimi në mur

Kur u shfaq ky shkrim i mistershëm dhe çfarë nënkuptonte?

MËSIMI 64

Danieli në gropën e luanëve

Lutju Jehovait çdo ditë, siç bënte Danieli!

MËSIMI 65

Estera shpëtoi popullin e saj

Nga jetime u bë mbretëreshë, edhe pse ishte e huaj.

MËSIMI 66

Ezdra u mësoi Ligjin e Perëndisë

Pasi dëgjuan Ezdrën, izraelitët i bënë një premtim të veçantë Perëndisë.

MËSIMI 67

Muret e Jerusalemit

Nehemia mori vesh se armiqtë e tij kishin ndër mend të sulmonin. Pse s’kishte frikë?

MËSIMI 68

Elizabeta u bë me një fëmijë

Pse iu tha burrit të Elizabetës se nuk do të ishte në gjendje të fliste derisa të lindte fëmija?

MËSIMI 69

Gabrieli takoi Marinë

Ai i dha asaj një lajm që ia ndryshoi jetën.

MËSIMI 70

Engjëjt lajmëruan lindjen e Jezuit

Barinjtë që dëgjuan lajmërimin, vepruan pa vonesë.

MËSIMI 71

Jehovai e mbrojti Jezuin

Një mbret i lig donte vdekjen e Jezuit.

MËSIMI 72

Kur Jezui ishte 12 vjeç

Si i mahniti mësuesit në tempull?

MËSIMI 73

Gjoni predikoi ardhjen e Mesisë

Gjoni kur u rrit, u bë profet. Ai mësoi se Mesia po vinte. Si reaguan njerëzit ndaj mesazhit?

MËSIMI 74

Jezui u bë Mesia

Çfarë donte të thoshte Gjoni me fjalët se Jezui ishte Qengji i Perëndisë?

MËSIMI 75

Djalli vuri në provë Jezuin

Tri herë Djalli vuri në provë Jezuin. Cilat ishin tri tundimet? Si reagoi Jezui?

MËSIMI 76

Jezui pastroi tempullin

Pse Jezui përzuri kafshët jashtë tempullit dhe përmbysi tavolinat e këmbyesve të parave?

MËSIMI 77

Gruaja te pusi

Një grua samaritane u çudit që Jezui i foli. Pse? Çfarë i tha Jezui që nuk ia kishte thënë askujt?

MËSIMI 78

Jezui predikoi mesazhin për Mbretërinë

Jezui ftoi disa nga dishepujt e tij të «bëheshin peshkatarë njerëzish». Më vonë stërviti 70 nga dishepujt që të predikonin lajmin e mirë.

MËSIMI 79

Jezui kreu shumë mrekulli

Kudo që Jezui shkonte, të sëmurët vinin tek ai për ndihmë dhe ai i shëronte. Madje ai solli përsëri në jetë një vajzë të vogël.

MËSIMI 80

Jezui zgjodhi 12 apostujt

Për çfarë i zgjodhi? A i mban mend emrat e tyre?

MËSIMI 81

Predikimi në mal

Jezui i mësoi një turme gjëra të çmuara.

MËSIMI 82

Jezui mësoi dishepujt si të luteshin

Për çfarë gjërash u tha ai dishepujve të vazhdonin të kërkonin?

MËSIMI 83

Jezui ushqeu mijëra veta

Çfarë na tregon kjo mrekulli për Jezuin dhe Jehovain?

MËSIMI 84

Jezui eci mbi ujë

A e imagjinon dot si u ndien apostujt kur panë këtë mrekulli?

MËSIMI 85

Jezui shëroi në sabat

Pse nuk ishin të gjithë të lumtur për atë që bëri Jezui?

MËSIMI 86

Jezui ringjalli Lazarin

Kur Jezui pa Marinë të qante, edhe ai filloi të qante. Por shpejt lotët e tyre u kthyen në lot gëzimi.

MËSIMI 87

Darka e fundit e Jezuit

Jezui u dha udhëzime të rëndësishme apostujve gjatë darkës së fundit me ta.

MËSIMI 88

Arrestimi i Jezuit

Judë Iskarioti ishte në krye të një turme të armatosur me shpata e kërbaçë për të arrestuar Jezuin.

MËSIMI 89

Pjetri mohoi Jezuin

Çfarë ndodhi në oborrin e shtëpisë së Kajafës? Dhe çfarë i ndodhi Jezuit brenda në shtëpi?

MËSIMI 90

Jezui vdiq në Gólgotha

Pse Pilati urdhëroi vrasjen e Jezuit?

MËSIMI 91

Jezui u ringjall

Çfarë gjërash të mrekullueshme ndodhën në ditët pas vdekjes së Jezuit?

MËSIMI 92

Jezui iu shfaq peshkatarëve

Çfarë bëri ai për t’u tërhequr vëmendjen?

MËSIMI 93

Jezui u rikthye në qiell

Megjithatë, para se të largohej, u dha dishepujve disa udhëzime shumë të rëndësishme.

MËSIMI 94

Dishepujt morën frymën e shenjtë

Çfarë fuqie mrekullibërëse u dha fryma e shenjtë atyre?

MËSIMI 95

Asgjë nuk mund t’i ndalte

Udhëheqësit fetarë që vranë Jezuin, u përpoqën t’u mbyllnin gojën dishepujve të tij, por nuk ia dolën.

MËSIMI 96

Jezui zgjodhi Saulin

Sauli ishte një armik i dhunshëm i të krishterëve, por kjo shpejt do të ndryshonte.

MËSIMI 97

Korneli mori frymën e shenjtë

Pse Perëndia dërgoi Pjetrin në shtëpinë e këtij burri që nuk ishte jude?

MËSIMI 98

Krishterimi u përhap në shumë kombe

Apostulli Pavël dhe shokët e tij në veprën misionare nisën predikimin në vende të largëta.

MËSIMI 99

Një rojë burgu mësoi të vërtetën

Pse i kishin burgosur Pavlin dhe Silën? Si e mësoi të vërtetën roja i burgut?

MËSIMI 100

Pavli dhe Timoteu

Ata punuan si miq dhe bashkëshërbëtorë për shumë vjet.

MËSIMI 101

Pavlin e çuan në Romë

Udhëtimi ishte plot rreziqe, por asnjë vështirësi nuk e ndali këtë apostull.

MËSIMI 102

Vegimet e Gjonit

Jezui i dha një seri vegimesh për të ardhmen.

MËSIMI 103

«Ardhtë mbretëria jote»

Zbulesa e Gjonit tregon se si Mbretëria e Perëndisë do të ndryshojë jetën në tokë.