Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 PJESA 12

Si të kesh një jetë familjare të lumtur?

Si të kesh një jetë familjare të lumtur?

Dashuria është shumë e rëndësishme për të pasur familje të lumtura. Efesianëve 5:33

Sipas Perëndisë, vetëm një burrë e një grua mund të martohen mes tyre.

Një burrë i dashur sillet me gruan me butësi dhe mirëkuptim.

Gruaja duhet të bashkëpunojë me burrin.

Fëmijët duhet t’u binden prindërve.

 Ji i mirë e besnik, jo mizor e i pabesë. Kolosianëve 3:5, 8-10

Fjala e Perëndisë thotë se burri duhet ta dojë gruan si trupin e vet dhe se gruaja duhet të ketë respekt të thellë për burrin.

Marrëdhëniet seksuale jashtë martese janë të gabuara. Besnikëria ndaj bashkëshortit është e rëndësishme.

Fjala e Perëndisë mëson se si familjet mund të jenë të lumtura.