Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 PJESA 11

A na dëgjon Jehovai?

A na dëgjon Jehovai?

Perëndia i dëgjon vërtet lutjet tona. 1 Pjetrit 3:12

Jehovai është ‘Dëgjuesi i lutjes’. (Psalmi 65:2) Ai do që t’i flasim nga zemra.

Lutju vetëm Jehovait dhe askujt tjetër.

 Mund të lutemi për shumë gjëra. 1 Gjonit 5:14

Lutu që të bëhet vullneti i Perëndisë në qiell dhe në tokë.

Kërkoji Jehovait të të ndihmojë të bësh të mirën. Po ashtu, mund t’i lutesh për ushqimin, punën, strehimin, veshjen dhe shëndetin.

Lutu në emër të Jezuit që të tregosh se e çmon atë që bëri për ty.