Dëgjoje Perëndinë që të jetosh përgjithmonë

Krijuesi do që të na drejtojë, mbrojë dhe bekojë.

Parathënie

Ngaqë Zoti na do, na mëson mënyrën më të mirë për të jetuar.

Si ta dëgjojmë Perëndinë?

Duhet të dimë çfarë të bëjmë dhe kush mund të na ndihmojë për këtë.

Kush është Perëndia?

Mund të mësojmë emrin e tij dhe të zbulojmë disa nga cilësitë e tij.

Si ishte jeta në fillim?

Pjesa e parë e Biblës e përshkruan atë.

Çfarë u ndodhi ngaqë dëgjuan Satanain?

Filluan të ndodhnin gjëra të këqija.

Përmbytja e madhe—Cilët e dëgjuan Perëndinë dhe cilët jo?

Çfarë ndryshimesh u dalluan qartë në qëndrimin e njerëzve?

Çfarë mësojmë nga Përmbytja e madhe?

Nuk është vetëm një histori e lashtë.

Kush ishte Jezui?

Pse është e rëndësishme të mësojmë për të?

Ç’kuptim ka për ty vdekja e Jezuit?

Vdekja e Jezuit realizon bekime të mrekullueshme.

Kur do të bëhet toka Parajsë?

Bibla parathotë ngjarjet që do të ndodhnin kur të afrohej fundi.

Çfarë bekimesh i presin ata që e dëgjojnë Perëndinë?

Gjëra që nuk do të doje t’i humbisje.

A na dëgjon Jehovai?

Për cilat gjëra mund të flasim me të?

Si të kesh një jetë familjare të lumtur?

Krijuesi i familjes jep këshillat më të mira.

Çfarë duhet të bëjmë që t’i pëlqejmë Perëndisë?

Ka disa gjëra që ai urren dhe disa të tjera që ai i do.

Si mund ta tregosh besnikërinë ndaj Jehovait?

Dëshira për të qëndruar besnik do të ndikojë në vendimet që merr.