Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e botimeve

ZGJOHUNI!

Pyetja: Pse është e rëndësishme të përgatitemi për katastrofat?

Shkrimi: Pr 27:12

Oferta: Kjo revistë thekson çfarë duhet të bëjmë para, gjatë dhe pas një katastrofe.

MËSOJU TË TJERËVE TË VËRTETËN

Pyetja: Si tregojmë dashuri për Zotin?

Shkrimi: 1Gjo 5:3

E vërteta: Tregojmë dashuri për Zotin duke iu bindur urdhërimeve të tij.

A MUND TË RINGJALLEN TË VDEKURIT? (T-35)

Pyetja: Përreth botës, çdo vit shumë njerëz të sinqertë nderojnë të vdekurit në ditë të caktuara. A ka shpresë që t’i shohim përsëri njerëzit e dashur që na kanë vdekur?

Shkrimi: Ve 24:15

Oferta: Kjo fletushkë shpjegon domethënien që mund të ketë për ju shpresa e ringjalljes. [Nëse është e mundur, trego videon A ka shpresë për të vdekurit?]

FORMO PREZANTIMIN TËND

Ndiq modelin e mësipërm për të ndërtuar prezantimin tënd.