Ofron fletushkën Ringjallja, Tuvalu

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Tetor 2017

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e Zgjohuni! dhe e një të vërtete biblike si të tregojmë dashuri për Zotin. Përdor këto ide për prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Profecia e Danielit paratha ardhjen e Mesisë

Kapitulli 9 i Danielit jep hollësi të ardhjes së Mesisë. Çfarë ngjarjesh të tjera përfshihen në këtë profeci?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Si t’i studiosh me zell Shkrimet?

Studimi i zellshëm i Biblës mund të të ndihmojë të qëndrosh besnik në sprova. Por nga t’ia fillosh?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai paratha të ardhmen e mbretërve

Me anë të profetit Daniel, Jehovai paratha ngritjen dhe rënien e perandorive që do të vinin dhe të mbretërve të tyre.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai gjen kënaqësi te dashuria besnike​—Po ti?

Nga çfarë motivohet dashuria besnike? Çfarë mësojmë nga ngjarjet e jetës së Hozesë dhe të Gomerës, gruas së tij jobesnike?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jepi më të mirën Jehovait

Kur i jep më të mirën Jehovait, e kënaq atë dhe nxjerr dobi për vete. Cili është një nga flijimet më të mira për Jehovain?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Jeto për të lëvduar Jehovain!

Jeta është një dhuratë tejet e çmuar. Përpiqemi që me talentet dhe aftësitë tona të nderojmë e të lëvdojmë Jehovain, Jetëdhënësin.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Bijtë e bijat tuaja do të profetizojnë»

Si mund t’i mbështetim të mirosurit në veprën e tyre të profetizimit?