Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e botimeve

ZGJOHUNI!

Pyetja: Raportet tregojnë se depresioni tek adoleshentët po rritet në shkallë alarmante. Çfarë mendoni se mund të bëhet për këtë problem?

Oferta: Kjo revistë ofron disa sugjerime se si adoleshentët mund të përballojnë depresionin dhe çfarë mund të bëjnë prindërit për t’i ndihmuar.

MËSOJU TË TJERËVE TË VËRTETËN

Pyetja: Çfarë e bën një martesë të lumtur?

Shkrimi: Ef 5:33

E vërteta: Martesat janë të suksesshme kur bazohen te dashuria dhe respekti.

ORIGJINA E JETËS—PESË PYETJE QË IA VLEN T’I BËSH (lf)

Pyetja: Kur kemi pyetje të rëndësishme, si për shembull, si filloi jeta, ku mendoni se duhet t’i bazojmë bindjet tona?

Shkrimi: He 11:1

Oferta: Siç thotë vargu, tregohemi të mençur kur bindjet i bazojmë në ‘dëshmi të dukshme’. Kjo broshurë shqyrton pesë pyetje të rëndësishme rreth origjinës së jetës dhe çfarë zbulojnë provat e besueshme.

FORMO PREZANTIMIN TËND

Ndiq modelin e mësipërm për të ndërtuar prezantimin tënd.