Një motër e re në moshë prezanton një ese para klasës

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Shkurt 2017

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e revistës Zgjohuni! dhe e një të vërtete nga Bibla për lumturinë në martesë. Përdor këto ide për të formuar prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Bindja ndaj Jehovait sjell bekime

Me dashuri, Perëndia Jehova na tregon mënyrën si duhet të jetojmë.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Krishti vuajti për ne

Vdekja e Jezuit i dha përgjigje sfidës së Satanait rreth besnikërisë së shërbëtorëve të Perëndisë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Ndihmoji fëmijët e tu të zhvillojnë besim të patundur te Krijuesi

Çfarë besojnë fëmijët e tu për origjinën e jetës? Si mund t’i ndihmosh të besojnë se Perëndia Jehova është Krijuesi?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Shpall vitin e miratimit nga ana e Jehovait»

A është vit i mirëfilltë viti i miratimit nga ana e Jehovait? Si lidhet kjo periudhë kohore me veprën e predikimit për Mbretërinë?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Përdore me mençuri literaturën biblike

Literatura jonë e bazuar në Bibël shtypet dhe shpërndahet me shumë përpjekje përreth botës. Trego aftësi dalluese kur u jep literaturë të tjerëve.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Qiejt e rinj dhe toka e re do të sjellin gëzim të madh

Ç’do të thotë për ne sot premtimi i Perëndisë për qiejt e rinj dhe tokën e re?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Gëzoni në shpresë

Shpresa është si spirancë. Meditimi për premtimet në Fjalën e Perëndisë na e bën më të lehtë të ruajmë gëzimin dhe integritetin gjatë sprovave të stuhishme.