Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Të mprehim aftësitë në shërbim—Përdor videot në predikim

Të mprehim aftësitë në shërbim—Përdor videot në predikim

PSE KA RËNDËSI?

Nëpërmjet shqisave të të parit dhe të të dëgjuarit, videot mund të prekin zemrat e njerëzve. Kjo i ndihmon të përqendrohen dhe u lë përshtypje të thellë. Jehovai ka lënë shembullin më të mirë duke përdorur mjete ndihmëse pamore në mësimdhënie.Ve 10:9-16; Zb 1:1.

Videot A ka emër Perëndia?, Kush është autori i Biblës? dhe Si të jemi të sigurt se Bibla është e besueshme? plotësojnë mësimet 2 dhe 3 të broshurës Lajm i mirë. Videot Pse ta studiosh Biblën?, Si zhvillohet një studim biblik? dhe Çfarë ndodh në një Sallë Mbretërie? i nxitin njerëzit të studiojnë Biblën me ne ose të ndjekin mbledhjet e kongregacionit. Mund të përdorim edhe ndonjë nga videot tona me metrazh të gjatë kur drejtojmë një studim biblik.km 5/13 3.

SI TA ZBATOSH?

  • Në fillim shkarko videon që do t’i tregosh të zotit të shtëpisë

  • Përgatit një ose dy pyetje, përgjigjet e të cilave gjenden në video

  • Shikojeni videon së bashku

  • Diskuto me të pikat kryesore

PROVO KËTË:

  • Trego kodin që të lidh me videon Pse ta studiosh Biblën? në faqen e fundit të njërës prej fletushkave tona

  • Trego videon Si të jemi të sigurt se Bibla është e besueshme? dhe ofro broshurën Lajm i mirë. Drejto vëmendjen te mësimi 3