Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Përkujtues për kongresin

Përkujtues për kongresin

Si në rastet e tjera, duam që të udhëhiqemi nga dashuria për Perëndinë dhe për të afërmin gjatë periudhës së kongresit. (Mt 22:37-39) 1 Korintasve 13:4-8 e përshkruan kështu dashurinë vepruese: «Dashuria është shpirtgjerë dhe mirëdashëse. . . . Nuk sillet në mënyrë të pahijshme, nuk kërkon interesat e veta, nuk provokohet. . . . Dashuria nuk shuhet kurrë.» Ndërsa sheh videon Përkujtues për kongresin, mendo si mund të shfaqësh dashuri për të tjerët në kongres.

SI MUND TË SHFAQIM DASHURI . . .

  • kur zëmë vendet?

  • kur intervali muzikor është gati të fillojë?

  • në vendin e strehimit?

  • duke u ofruar si vullnetarë?