Pionieret shpërndajnë lajmin e mirë në gjuhën tzotzile në Çiapas, Meksikë

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Nëntor 2016

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e Kullës së Rojës dhe të një të vërtete biblike që tregon plotësimin e një profecie në ditët tona. Përdor këto ide për prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Bibla përshkruan një grua të aftë

Çfarë cilësish vlerëson Jehovai te një motër e martuar?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Burri i saj është njeri i njohur te portat e qytetit

Gruaja e aftë ndikon për mirë te burri i saj.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Shih të mira për gjithë mundin tënd

Mund të mësojmë të kënaqemi me punën nëse zhvillojmë pikëpamjen e duhur.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Si ta përdorim librin Ç’mund të na mësojë Bibla?

Si mund t’i përdorim veçoritë unike të librit Ç’mund të na mësojë Bibla? kur drejtojmë një studim biblik?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Kujtoje . . . Krijuesin tënd të Madh në ditët e djalërisë sate»

Me një gjuhë poetike, kapitulli 12 i Eklisiastiut na nxit të shfrytëzojmë mundësitë që na jep mosha e rinisë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Të rinj—Mos vononi të hyni në ‘derën e gjerë’

A mund të ndiqni synime frymore siç është shërbimi në kohë të plotë?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Vajza shulamite—Një shembull i denjë për imitim

Pse shulamitja është një shembull i shkëlqyer për adhuruesit e Jehovait?