Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Të kujdesemi për vendet tona të adhurimit

Të kujdesemi për vendet tona të adhurimit

Sallat tona të Mbretërisë nuk janë thjesht ndërtesa, janë vende adhurimi të kushtuara Jehovait. Si mund të kujdeset secili për Sallën e Mbretërisë? Diskutoni pyetjet e mëposhtme pasi të shihni videon Të kujdesemi për vendet tona të adhurimit.

  1. Për çfarë qëllimi shërbejnë Sallat e Mbretërisë?

  2. Pse duhet ta mbajmë të pastër dhe në gjendje të mirë Sallën e Mbretërisë?

  3. Kush kujdeset për mirëmbajtjen e Sallës së Mbretërisë?

  4. Pse siguria është e rëndësishme dhe çfarë masash sigurie vutë re në këtë video?

  5. Si mund ta nderojmë Jehovain me kontributet tona?

SI KAM NDËR MEND TË BËJ PJESËN TIME?