Predikojnë shtëpi më shtëpi, Itali

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Korrik 2017

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e Kullës së Rojës dhe e një të vërtete biblike për të ardhmen. Përdor këto ide për prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

A ke një zemër të butë?

Si përfshihet zemra në vendime që kanë të bëjnë me zbavitjen, veshjen dhe rregullimin? Çfarë do të thotë të kesh një zemër të butë?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

A i mban premtimet?

Çfarë mësojmë nga mbreti Zedekia për pasojat që vijnë kur shkelim premtimet?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Kur Jehovai fal, a harron?

Cilët shembuj biblikë provojnë se Jehovai fal? Si na ndihmon mënyra si e trajtoi Davidin, Manaseun dhe Pjetrin të besojmë se Jehovai fal?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

A e fal veten?

Mund të jetë e vështirë ta falim veten për gabimet e së shkuarës, edhe nëse Perëndia Jehova tashmë na i ka falur. Ç’mund të na ndihmojë?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Mbretëria i përket atij që ka të drejtën ligjore

Si u përmbush te Jezui profecia e Ezekielit për një mbret me të drejtën ligjore? Ç’na mëson kjo për Jehovain?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Qëndrimi i duhur përpara derës

Kur jemi te dera, mund të mos e vërejmë që i zoti i shtëpisë po na sheh ose dëgjon. Si të tregojmë qëndrimin e duhur përpara derës?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Një profeci kundër Tirit na forcon besimin te Fjala e Jehovait

Profecia e Ezekielit për shkatërrimin e Tirit u përmbush në mënyrë mbresëlënëse në detaje.