Duke predikuar lajmin e mirë në Ganë

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Janar 2017

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e Kullës së Rojës dhe e një të vërtete biblike që tregon plotësimin e një profecie në ditët tona. Përdor këto ide për prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai kujdeset për popullin e tij

Ashtu si një mikpritës bujar, Jehovai na siguron me bollëk ushqimin më të mirë besimforcues.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Një mbret do të mbretërojë për të siguruar të drejtën»

Jezui, Mbreti, siguron pleq që kujdesen për kopenë. Ata i sjellin lehtësim kopesë duke siguruar udhëheqje dhe freskim frymor.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Besimi i Hezekisë u shpërblye

Asirianët u përpoqën që t’i bënin judenjtë të dorëzoheshin pa luftë, por Jehovai dërgoi engjëllin e tij për të mbrojtur Jerusalemin.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

«O Jehova, . . . kam besim te ti»

Është e rëndësishme të besojmë te Jehovai si në kohë të mira, edhe në të këqija. Si tregoi Hezekia se besonte te Perëndia?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai i jep fuqi të lodhurit

Fluturimi i shqiponjës ilustron bukur se si, me fuqinë që na jep Perëndia, jemi në gjendje ta adhurojmë atë vazhdimisht.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Mos harro të lutesh për të krishterët që përndiqen

Si t’i bëjmë lutjet që ato t’i ndihmojnë bashkëbesimtarët që po përndiqen?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai është Perëndia i profecive të vërteta

Nëpërmjet Isaisë, Perëndia Jehova paratha rreth 200 vjet më parë se çfarë do t’i ndodhte Babilonisë.