Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

 THESARE NGA FJALA E PERËNDISË | 2 KRONIKAVE 33-36

Jehovai çmon pendimin e sinqertë

Jehovai çmon pendimin e sinqertë
PAMJA

MANASEU

Jehovai lejoi që Asiria ta kapte e ta çonte në Babiloni të lidhur me vargonj

MBRETËRIMI PARA SE TA KAPNIN ROB

 • Ngriti altarë për perënditë e rreme

 • Ofroi bijtë si flijim

 • Derdhi gjak të pafajshëm

 • Nxiti praktika spiritiste në gjithë kombin

MBRETËRIMI PAS LIRIMIT

 • U përul shumë

 • Iu lut Jehovait; ofroi flijime

 • Hoqi altarët e perëndive të rreme

 • Nxiti kombin t’i shërbente Jehovait

JOSIA

GJATË MBRETËRIMIT

 • Kërkoi Jehovain

 • Pastroi Judën dhe Jerusalemin

 • Meremetoi shtëpinë e Jehovait; u gjet libri i Ligjit