Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e botimeve

ZGJOHUNI!

Pyetja: Si të tregohemi të ekuilibruar në përdorimin e kohës?

Shkrimi: Ek 4:6

Oferta: Kjo revistë Zgjohuni! ka sugjerime praktike në lidhje me prioritetet.

MËSOJU TË TJERËVE TË VËRTETËN

Pyetja: Pse ekzistojmë?

Shkrimi: Ps 37:29

E vërteta: Perëndia i krijoi njerëzit për të jetuar përgjithmonë në tokë.

NJË LAJM I MIRË NGA PERËNDIA (fg)

Pyetja: Ku mund të gjejmë lajme të mira? [Trego videon A do një lajm të mirë?]

Shkrimi: Is 52:7

Oferta: Kjo broshurë jep «lajmin e mirë për diçka më të mirë», pasi ka një mesazh nga Bibla.

FORMO PREZANTIMIN TËND

Ndiq modelin e mësipërm për të ndërtuar prezantimin tënd.