Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Një kongregacion po dëgjon vendimin e trupit udhëheqës

 THESARE NGA FJALA E PERËNDISË | VEPRAT 15-16

Një vendim unanim i bazuar në Fjalën e Perëndisë

Një vendim unanim i bazuar në Fjalën e Perëndisë

Çfarë mësojmë nga mënyra si u zgjidh çështja e rrethprerjes?

15:1, 2—Të tregojmë përulësi dhe durim. Në vend që ta zgjidhnin vetë këtë çështje, Pavli dhe Barnaba kërkuan drejtimin e organizatës së Jehovait.

15:28, 29—Të kemi besim tek organizata e Perëndisë. Kongregacioni ishte i sigurt se Jehovai do t’i drejtonte gjërat me anë të frymës së shenjtë dhe të Krishtit Jezu.

16:4, 5—Të bindemi. Kongregacionet lulëzuan ngaqë ndoqën drejtimin e trupit udhëheqës.