Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Ide për biseda

Ide për biseda

●○○ BISEDA E PARË

Pyetja: Cili është qëllimi i jetës?

Shkrimi: Zn 1:27, 28

Pyetja pezull: Pse mund të besojmë që Zoti do ta realizojë qëllimin e tij?

○●○ RIVIZITA

Pyetja: Pse mund të besojmë që Zoti do ta realizojë qëllimin e tij?

Shkrimi: Js 21:45

Pyetja pezull: Çfarë ka premtuar Zoti për të ardhmen?

○○● RIVIZITA E DYTË

Pyetja: Çfarë ka premtuar Zoti për të ardhmen?

Shkrimi: Zb 21:4

Pyetja pezull: Ç’duhet të bëjmë që t’i gëzojmë bekimet e premtuara nga Zoti?