Drejtojnë një studim biblik në Kili

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Dhjetor 2016

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e Zgjohuni! dhe e një të vërtete nga Bibla për shkaqet e vuajtjeve. Përdor këto ide për të formuar prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

«Le të ngjitemi në malin e Jehovait»

Profeti Isaia përshkroi kthimin e armëve të luftës në vegla bujqësore, duke treguar se populli i Jehovait do të ndiqte paqen. (Isaia 2:4)

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Të mprehim aftësitë në shërbim—Të prekim zemrën me librin ‘Ruaj veten në dashurinë e Perëndisë’

Libri ‘Dashuria e Perëndisë’ i ndihmon studentët e Biblës të dallojnë si lidhen parimet hyjnore me jetën e përditshme.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Mesia përmbush profecinë

Isaia paratha se Mesia do të predikonte në rajonin e Galilesë. Jezui e përmbushi atë profeci ndërsa udhëtonte duke predikuar lajmin e mirë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

«Ja ku jam! Më dërgo mua!»

Si mund ta imitojmë frymën e gatishmërisë dhe besimin e Isaisë? Mëso nga përvoja e një familjeje që u transferua për të predikuar ku kishte më shumë nevojë.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Toka do të mbushet me njohurinë e Jehovait

Si përmbushet profecia e Isaisë për Parajsën në të shkuarën, në të tashmen dhe në të ardhmen?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Arsimimi hyjnor mposht paragjykimin

Dy armiq të mëparshëm bëhen vëllezër në besim—meritë e forcës bashkuese të arsimimit hyjnor.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Abuzimi me autoritetin çon në humbjen e tij

Si duhet ta përdorte Shebna autoritetin e tij? Pse Jehovai e zëvendësoi me Eliakimin?