Isaia 40:1-31

 • Ngushëllim për popullin e Perëndisë (1-11)

  • Një zë në shkretëtirë (3-5)

 • Madhështia e Perëndisë (12-31)

  • Kombet janë si një pikë uji në një kovë (15)

  • Perëndia banon mbi «rruzullin e tokës» (22)

  • Të gjithë yjet i thërret me emër (26)

  • Perëndia nuk lodhet kurrë (28)

  • Atyre që shpresojnë te Jehovai, u përtërihen fuqitë (29-31)

40  «Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim,​—thotë Perëndia juaj.+   Flitini zemrës së* Jerusalemitdhe i thoni se shërbimi i tij i detyruar ka mbaruar,se faji i tij është paguar,+sepse mori nga dora e Jehovait ndëshkim të plotë* për tërë mëkatet e tij.»+   Dëgjohet zëri i dikujt që thërret në shkretëtirë: «Përgatitni* udhën për Jehovain.+ Bëni për Perëndinë tonë një rrugë të drejtë+ përmes shkretëtirës.+   Le të ngrihet çdo luginëdhe le të ulet çdo mal e kodër. Toka me gunga duhet të rrafshohetdhe terreni i thyer të bëhet i rrafshët.+   Lavdia e Jehovait do të shpaloset+dhe çdo njeri* do ta shohë,+sepse këtë e tha vetë Jehovai me gojën e tij.»   Dëgjo! Dikush thotë: «Thërrit!» Tjetri ia kthen: «Ç’të thërras?» «Çdo njeri* është si bari i gjelbër. Gjithë dashuria e tij besnike është si lulja e fushës.+   Bari thahet, lulja vyshket,+sepse mbi to fryn fryma e Jehovait.+ Po, njerëzit janë veçse bar i gjelbër.   Bari thahet, lulja vyshket,por fjala e Perëndisë tonë mbetet përgjithmonë.»+   Ngjitu mbi një mal të lartë,o grua që sjell një lajm të mirë për Sionin!+ Bërtit me sa fuqi ke,o grua që sjell një lajm të mirë për Jerusalemin! Bërtit, mos ki frikë. Lajmëroji qytetet e Judës: «Ky është Perëndia juaj!»+ 10  Ja! Zotëria Sovran Jehova do të vijë e do të tregojë fuqinë e tijdhe krahu i vet do të mbretërojë në emër të tij.+ Me vete ka një shpërblimdhe para tij ka një pagë.+ 11  Ai do të kujdeset për* kopenë e tij si një bari.+ Do t’i mbledhë qengjat me krahun e tije do t’i mbajë në gji. Do t’i prijë me butësi ato që ushqejnë të vegjlit me qumësht.+ 12  Kush ka arritur t’i mbajë ujërat në grushtin e dorës+dhe t’i matë qiejt me pëllëmbë?* Kush e ka mbledhur pluhurin e tokës në një masë?*+ Kush i ka peshuar malet në kandardhe kodrat në peshore? 13  Kush e ka matur* frymën e Jehovait? Kush mund të jetë këshilltar i tij që ta udhëzojë?+ 14  A është konsultuar* me ndonjë që të fitojë aftësi për të kuptuar? Kush ia mëson shtegun e drejtësisë? Kush i jep njohuri? Kush i tregon si të fitojë vërtet aftësi për të kuptuar?+ 15  Ja, kombet janë si një pikë uji në një kovë,si shtresa e hollë e pluhurit në peshore.+ Ja, ai i ngre ishujt si të ishin pluhur i imët. 16  As Libani nuk mjafton për ta mbajtur zjarrin ndezur,*as kafshët e tij të egra nuk mjaftojnë për një blatim të djegur. 17  Tërë kombet janë asgjë para tij;+për të janë një hiç dhe një kotësi.+ 18  Me kë mund ta përngjasoni Perëndinë?+ Çfarë gjëje i ngjan?+ 19  Artizani derdh një idhull,*metalpunuesi e vesh me ar+dhe bën zinxhirë prej argjendi. 20  Ai zgjedh një dru që ta japë si kontribut,+një dru që nuk kalbet. Pastaj kërkon një artizan të zotinpër të gdhendur një shëmbëlltyrë që s’ka për të lëvizur vendit.+ 21  Nuk e dini, vallë? Nuk e keni dëgjuar? Nuk jua kanë treguar që nga fillimi? Nuk e keni kuptuar që kur u hodhën themelet e tokës?+ 22  Është Dikush që banon mbi rruzullin* e tokës,+banorët e së cilës janë si karkaleca. Ai i shpalos qiejt si një vel të hollëdhe i shtrin si një tendë banimi.+ 23  Ai i katandis në hiç zyrtarët e lartëdhe i kthen në kotësi gjykatësit* e tokës. 24  Ata sapo janë mbjellë,nuk janë futur mirë në tokë,dhe kërcelli i tyre ende nuk ka lëshuar rrënjë mirë. Mjafton t’u frysh, e thahen. Era i merr me vete si të ishin kashtë.+ 25  «Me kë mund të më përngjasoni? Kush është i barabartë me mua?​—thotë i Shenjti. 26  Ngrini sytë drejt qiellit dhe shikoni. Kush i krijoi këto gjëra?+ Ai që e nxjerr ushtrinë e yjeve dhe që e di numrin e tyre të saktë;*Ai i thërret të gjithë me emër.+ Falë energjisë së tij të jashtëzakonshme* dhe fuqisë së tij të mahnitshme,+nuk mungon asnjë prej tyre. 27  O Jakob, o Izrael, pse thua: ‘Udha ime është e fshehur për Jehovaindhe Perëndia nuk vepron me drejtësi ndaj meje.’+ 28  A nuk e di? Nuk e ke dëgjuar? Jehovai, Krijuesi i skajeve të tokës, është Perëndi i përjetësisë.+ Ai nuk lodhet e nuk rraskapitet kurrë.+ Mençuria e tij* është e pahetueshme.+ 29  Ai u jep forcë të lodhurvedhe fuqi me bollëk të pafuqishmëve.*+ 30  Djemtë do të lodhen e do të rraskapiten,të rinjtë do të pengohen e do të rrëzohen, 31  por ata që shpresojnë te Jehovai, do të rimarrin fuqi. Do të fluturojnë lart si me krahët e shqiponjës,+do të vrapojnë e s’do të rraskapiten,do të ecin e s’do të lodhen.»+

Shënime në fund të faqes

Ose «I flitni në mënyrë ngushëlluese».
Ose «ndëshkim të dyfishtë».
Ose «Hapni».
Fjalë për fjalë «mish».
Fjalë për fjalë «mish».
Ose «do ta kullotë».
Distanca nga maja e gishtit të madh deri në majën e gishtit të vogël kur dora është e shtrirë. Shih Shtojcën B14.
Ose «në një enë të vogël».
Një mundësi tjetër «e ka kuptuar».
Ose «është këshilluar».
Ose «nuk mjafton për të siguruar dru për zjarr».
Ose «një shtatore të derdhur».
Ose «sferën; rrethin».
Ose «sundimtarët».
Fjalë për fjalë «duke i llogaritur me numër».
Ose «energjisë së tij dinamike».
Ose «Aftësia e tij për të kuptuar».
Ose «atyre pa energji dinamike».