Ezekieli 40:1-49

 • Ezekielin e çojnë në Izrael me anë të një vegimi (1, 2)

 • Ezekieli sheh në vegim një tempull (3, 4)

 • Oborret dhe portat (5-47)

  • Porta e jashtme lindore (6-16)

  • Oborri i jashtëm; porta të tjera (17-26)

  • Oborri i brendshëm dhe portat (27-37)

  • Dhomat për shërbimin në tempull (38-46)

  • Altari (47)

 • Portiku i tempullit (48, 49)

40  Vitin e 25-të të mërgimit tonë,+ në fillim të vitit, ditën e 10-të të muajit, vitin e 14-të të rënies së Jerusalemit,+ po atë ditë fuqia* e Jehovait filloi të vepronte tek unë, dhe Ai më çoi në qytet.+  Me anë të vegimeve,* Perëndia më çoi në vendin e Izraelit dhe më uli në një mal shumë të lartë,+ në anën jugore të të cilit ndodhej një strukturë që dukej si qytet.  Kur më çoi atje, pashë tek rrinte te porta një burrë që dukej si bakër i lustruar+ e që kishte një litar liri dhe një kallam matës*+ në dorë.  Ai më tha: «Bir njeriu, shiko me kujdes, dëgjo mirë dhe kushtoju vëmendje të gjitha gjërave që do të të tregoj, sepse për këtë arsye je këtu. Tregoja shtëpisë së Izraelit të gjitha ato që do të shohësh.»+  Pashë një mur që rrethonte pjesën e jashtme të tempullit.* Burri kishte në dorë një kallam matës gjashtë kute të gjatë (për çdo kut shtoheshin katër gisht).* Ai filloi të maste murin, i cili ishte një kallam i gjerë dhe një kallam i lartë.  Pastaj shkoi te porta që ishte në drejtim të lindjes+ dhe ngjiti shkallët. Kur mati pragun në hyrje të portës, pa që ishte një kallam i gjerë; edhe pragu në të dalë të portës ishte një kallam i gjerë.  Dhomat e rojave ishin secila një kallam të gjata e një kallam të gjera; ato ishin pesë kute larg njëra-tjetrës.+ Pragu në të dalë të portës, pranë portikut të saj, që ndodhej përballë tempullit, ishte një kallam.  Ai mati portikun e portës përballë tempullit, dhe ai ishte një kallam.  Pastaj mati portikun e portës që ishte tetë kute i gjerë; mati edhe kolonat anësore të tij që ishin dy kute të trasha; portiku i portës ishte përballë tempullit. 10  Në secilin krah të portës lindore ndodheshin tri dhoma rojash; të tria kishin të njëjtat përmasa. Edhe kolonat anësore në të dy krahët kishin të njëjtat përmasa. 11  Pastaj mati gjerësinë e hyrjes së portës që ishte 10 kute, kurse nga jashtë gjerësia e hyrjes së portës ishte 13 kute. 12  Dhomat e rojave kishin përpara një pjesë të rrethuar me mur të vogël, që ishte një kut e dalë; dhomat e rojave në të dy krahët ishin gjashtë kute secila. 13  Pastaj mati gjerësinë e portës nga tarraca e njërës prej dhomave* të rojave deri në tarracën e tjetrës, dhe ajo ishte 25 kute; dhomat i kishin hyrjet përballë njëra-tjetrës.+ 14  Më pas mati kolonat anësore, që ishin 60 kute të larta, si edhe kolonat anësore të të gjitha portave rreth e përqark oborrit. 15  Distanca nga hyrja e portës deri te hyrja e portikut të portës, që ishte përballë tempullit, ishte 50 kute. 16  Brenda portës, në secilin krah të saj, kishte dritare që vinin duke u ngushtuar,*+ si në dhomat e rojave, edhe në kolonat anësore; edhe brenda portikëve kishte dritare në secilin krah dhe kolona anësore me figura palmash.+ 17  Pastaj më çoi në oborrin e jashtëm dhe atje pashë dhoma* ngrënieje+ dhe një trotuar rreth e qark oborrit. Në këtë trotuar kishte 30 dhoma ngrënieje. 18  Gjerësia e trotuarit përkonte me gjatësinë e portave; ky trotuar ishte më i ulët se oborri i brendshëm. 19  Pastaj mati distancën nga hyrja e portës lindore, pra, nga hyrja që ishte përballë tempullit deri te kufiri i oborrit të brendshëm, e cila ishte 100 kute; kjo distancë ishte njësoj edhe për portën e veriut. 20  Oborri i jashtëm kishte edhe një portë tjetër në drejtim të veriut; ai mati gjatësinë dhe gjerësinë e saj. 21  Në të dy krahët e saj kishte nga tri dhoma rojash. Përmasat e kolonave anësore dhe të portikut ishin njësoj si në portën e parë; gjatësia ishte 50 kute dhe gjerësia 25 kute. 22  Përmasat e dritareve, të portikut dhe të figurave të palmave+ ishin njësoj si në portën lindore; për të vajtur atje, ngjitje shtatë shkallë, dhe përballë tyre gjendej portiku. 23  Në oborrin e brendshëm kishte një portë përballë portës veriore dhe një tjetër përballë portës lindore; ai mati distancën nga njëra portë te tjetra, dhe ajo ishte 100 kute. 24  Pastaj më çoi drejt jugut dhe pashë një portë në anën jugore;+ ai mati kolonat anësore dhe portikun e saj, dhe ato kishin të njëjtat përmasa si të tjerat. 25  Ajo dhe portiku i saj kishin dritare në secilin krah, si dritaret e portave të tjera; gjatësia e saj ishte 50 kute dhe gjerësia 25 kute. 26  Për të vajtur atje, ngjitje shtatë shkallë,+ dhe përballë tyre gjendej portiku; në secilën prej kolonave anësore të saj kishte figura palmash. 27  Oborri i brendshëm kishte një portë në drejtim të jugut; ai mati distancën nga njëra portë në tjetrën në drejtim të jugut, dhe ajo ishte 100 kute. 28  Pastaj më çoi në oborrin e brendshëm, duke kaluar nëpër portën jugore; e mati atë portë dhe ajo kishte të njëjtat përmasa si të tjerat. 29  Dhomat e rojave, kolonat anësore dhe portiku i saj kishin të njëjtat përmasa si të portave të tjera; ajo dhe portiku i saj kishin dritare në secilin krah. Gjatësia e saj ishte 50 kute dhe gjerësia 25 kute.+ 30  Portikët e të gjitha portave të oborrit të brendshëm ishin 25 kute të gjatë dhe 5 kute të gjerë. 31  Portiku i portës ishte përballë oborrit të jashtëm dhe në kolonat anësore kishte figura palmash;+ për të vajtur atje, ngjitje tetë shkallë.+ 32  Pastaj më çoi në oborrin e brendshëm, duke kaluar nga lindja; ai mati portën, dhe ajo kishte të njëjtat përmasa si të tjerat. 33  Dhomat e rojave, kolonat anësore dhe portiku i saj kishin të njëjtat përmasa si të portave të tjera; ajo dhe portiku i saj kishin dritare në secilin krah. Gjatësia e saj ishte 50 kute dhe gjerësia 25 kute. 34  Portiku i saj ishte përballë oborrit të jashtëm dhe në të dyja kolonat anësore kishte figura palmash; për të vajtur atje, ngjitje tetë shkallë. 35  Pastaj më çoi në portën veriore,+ e mati dhe ajo kishte të njëjtat përmasa si të tjerat. 36  Dhomat e rojave, kolonat anësore dhe portiku i saj ishin njësoj si te portat e tjera; në secilin krah kishte dritare. Gjatësia e saj ishte 50 kute dhe gjerësia 25 kute. 37  Kolonat anësore ishin përballë oborrit të jashtëm dhe në të dyja kolonat anësore kishte figura palmash; për të vajtur atje, ngjitje tetë shkallë. 38  Afër kolonave anësore të portës kishte një dhomë ngrënieje me një hyrje; aty laheshin blatimet e plota të djegura.+ 39  Brenda portikut të portës veriore kishte dy tryeza në secilin krah mbi të cilat thereshin blatimet e plota të djegura,+ blatimet për mëkatin+ dhe blatimet për fajin.+ 40  Edhe jashtë portikut, sapo ngjiteshe te hyrja e portës veriore, kishte dy tryeza në secilin krah, përveç dy tryezave që ishin brenda portikut të portës, në secilin krah të tij. 41  Kështu kishte katër tryeza në secilën anë të portës, gjithsej tetë, mbi të cilat thereshin flijimet. 42  Katër tryezat për blatimin e plotë të djegur ishin prej guri të latuar. Ato ishin një kut e gjysmë të gjata, një kut e gjysmë të gjera dhe një kut të larta. Sipër tyre viheshin edhe veglat me të cilat thereshin blatimet e plota të djegura dhe flijimet. 43  Raftet, që ishin katër gisht të gjerë, ishin montuar rreth e qark mureve të brendshme; mishi i blatimit vihej mbi tryeza. 44  Jashtë portës veriore të oborrit të brendshëm ishin dhomat e ngrënies për këngëtarët,+ që e kishin hyrjen me drejtim nga jugu. Edhe afër portës lindore ishte një tjetër dhomë ngrënieje, që e kishte hyrjen me drejtim nga veriu. 45  Ai më tha: «Kjo dhomë ngrënieje, që e ka hyrjen me drejtim nga jugu, është për priftërinjtë që janë përgjegjës për shërbimin në tempull.+ 46  Kurse kjo dhomë ngrënieje, që e ka hyrjen me drejtim nga veriu, është për priftërinjtë që janë përgjegjës për shërbimin e altarit.+ Ata janë bijtë e Sadokut,+ levitë të caktuar për t’iu afruar Jehovait që t’i shërbejnë.»+ 47  Pastaj mati oborrin e brendshëm; ai ishte katror me gjatësi 100 kute dhe gjerësi 100 kute. Altari ndodhej përpara tempullit. 48  Më pas, ai më futi në portikun e tempullit+ dhe mati kolonat anësore të portikut, që ishin 5 kute të trasha dhe 3 kute të gjera në secilin krah. 49  Portiku ishte 20 kute i gjatë dhe 11* kute i gjerë; për të vajtur atje, ngjitje shkallët. Afër kolonave anësore kishte shtylla, një nga njëra anë dhe një nga ana tjetër.+

Shënime në fund të faqes

Fjalë për fjalë «dora».
Fjalë për fjalë «të shtëpisë». Përkthehet në këtë mënyrë në kapitujt 40-48 kur fjala «shtëpi» i referohet kompleksit të tempullit ose vetë tempullit.
Fjalë për fjalë «një kallam matës prej gjashtë kutesh, një kut dhe katër gisht». I referohet kutit të gjatë. Një kut i gjatë përbëhet nga një kut (44,5 cm) dhe katër gisht (7,4 cm). Shih Shtojcën B14.
Mund t’i referohet pjesës më të lartë të murit të dhomës së rojës.
Ose «nga jashtë brenda; nga brenda jashtë».
Ose «pashë salla».
Një mundësi tjetër «12».