Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Ezekielit

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Ezekieli në Babiloni sheh vegime nga Perëndia (1-3)

  • Vegimi i karrocës qiellore të Jehovait (4-28)

   • Stuhia, reja dhe zjarri (4)

   • Katër krijesa të gjalla (5-14)

   • Katër rrota (15-21)

   • Një platformë që rrëzëllente si akull (22-24)

   • Froni i Jehovait (25-28)

 • 2

  • Ezekieli caktohet si profet (1-10)

   • «Duan apo s’duan të dëgjojnë» (5)

   • Tregohet një rrotull me këngë të përvajshme (9, 10)

 • 3

  • Ezekieli duhet të hajë rrotullën që i dha Perëndia (1-15)

  • Ezekieli duhet të shërbejë si rojë (16-27)

   • Neglizhenca sjell faj gjaku (18-21)

 • 4

  • Portretizohet rrethimi i Jerusalemit (1-17)

   • Ezekieli mban fajin për 390 ditë dhe 40 ditë (4-7)

 • 5

  • Portretizohet rënia e Jerusalemit (1-17)

   • Profeti rruan kokën e mjekrën dhe i ndan qimet në tri pjesë (1-4)

   • Jerusalemi është më keq se kombet (7-9)

   • Rebelët ndëshkohen në tri mënyra (12)

 • 6

  • Profeci kundër maleve të Izraelit (1-14)

   • Idhujt e pështirë do të poshtërohen (4-6)

   • «Ju keni për ta marrë vesh se unë jam Jehovai» (7)

 • 7

  • Erdhi fundi (1-27)

   • Një e keqe e paparë (5)

   • Paratë do të hidhen rrugëve (19)

   • Tempulli do të përdhoset (22)

 • 8

  • Ezekielin e çojnë në Jerusalem me anë të vegimeve (1-4)

  • Në tempull shihen gjëra të neveritshme (5-18)

   • Gratë qajnë për Tamuzin (14)

   • Burrat adhurojnë diellin (16)

 • 9

  • Gjashtë ekzekutues dhe një burrë me kallamar sekretari (1-11)

   • Gjykimi duhet të fillojë në shenjtërore (6)

 • 10

  • Merret zjarr midis rrotave (1-8)

  • Përshkruhen kerubinët dhe rrotat (9-17)

  • Lavdia e Jehovait largohet nga tempulli (18-22)

 • 11

  • Dënohen princat e ligj (1-13)

   • Qyteti krahasohet me një kazan (3-12)

  • Premtohet rivendosja (14-21)

   • ‘U përtërihet mendja’ (19)

  • Lavdia e Perëndisë largohet nga Jerusalemi (22, 23)

  • Ezekieli kthehet në Kalde me anë të një vegimi (24, 25)

 • 12

  • Parathuhet mërgimi me veprime simbolike (1-20)

   • Bëj gati plaçkat për mërgim (1-7)

   • Prijësi do të largohet në errësirë (8-16)

   • Haje bukën me ankth, pije ujin i llahtarisur (17-20)

  • Një shprehje mashtruese del e rreme (21-28)

   • «Çdo fjalë imja do të plotësohet pa vonesë» (28)

 • 13

  • Profeci kundër profetëve të rremë (1-16)

   • Muret e suvatuara me gëlqere do të rrëzohen (10-12)

  • Profeci kundër profeteshave të rreme (17-23)

 • 14

  • Dënohen idhujtarët (1-11)

  • Jerusalemi nuk mund t’i shmanget ndëshkimit (12-23)

   • Noeja, Danieli dhe Jobi , njerëz të drejtë (14, 20)

 • 15

  • Jerusalemi, hardhi e pavlerë (1-8)

 • 16

  • Dashuria e Perëndisë për Jerusalemin (1-63)

   • Izraeli si fëmijë i braktisur (1-7)

   • Perëndia e stolis dhe bën një besëlidhje martesore me të (8-14)

   • Ajo nuk tregohet besnike (15-34)

   • Ndëshkohet si kurorëshkelëse (35-43)

   • Krahasohet me Samarinë dhe Sodomën (44-58)

   • Perëndia e kujton besëlidhjen e tij (59-63)

 • 17

  • Gjëegjëza për dy shqiponjat dhe hardhinë (1-21)

  •  Një bisk i njomë do të bëhet cedër madhështor (22-24)

 • 18

  • Çdo njeri është përgjegjës për mëkatet e veta (1-32)

   • Ai shpirt që mëkaton, do të vdesë (4)

   • Biri nuk fajësohet për mëkatet e të atit (19, 20)

   • Nuk kënaqet me vdekjen e të ligut (23)

   • Pendimi sjell jetë (27, 28)

 • 19

  • Këngë e përvajshme për prijësit e Izraelit (1-14)

 • 20

  • Historia e rebelimit të Izraelit (1-32)

  • Premtohet rivendosja e Izraelit (33-44)

  • Profeci kundër jugut (45-49)

 • 21

  • Perëndia zhvesh shpatën e gjykimit (1-17)

  • Mbreti i Babilonisë do të sulmojë Jerusalemin (18-24)

  • Prijësit e ligj të Izraelit do të hiqen (25-27)

   • «Hiqe kurorën» (26)

   • «Derisa të vijë ai që ka të drejtën ligjore» (27)

  • Shpata kundër amonitëve (28-32)

 • 22

  • Jerusalemi, qyteti me faj gjaku (1-16)

  • Izraeli si zgjyra e pavlerë e metaleve (17-22)

  • Dënohen prijësit dhe populli i Izraelit (23-31)

 • 23

  • Dy motra jobesnike (1-49)

   • Ohola shkon me Asirinë (5-10)

   • Oholiba shkon me Babiloninë dhe me Egjiptin (11-35)

   • Ndëshkimi ndaj dy motrave (36-49)

 • 24

  • Jerusalemi si një kazan i ndryshkur (1-14)

  • Vdekja e gruas së Ezekielit është një shenjë (15-27)

 • 25

  • Profeci kundër Amonit (1-7)

  • Profeci kundër Moabit (8-11)

  • Profeci kundër Edomit (12-14)

  • Profeci kundër Filistisë (15-17)

 • 26

  • Profeci kundër Tirit (1-21)

   • «Një vend për të tharë rrjetat e peshkimit» (5, 14)

   • Gurët dhe rrënojat hidhen në det (12)

 • 27

  • Një këngë e përvajshme për Tirin që mbytet si anije (1-36)

 • 28

  • Profeci kundër mbretit të Tirit (1-10)

   • «Jam perëndi» (2, 9)

  • Këngë e përvajshme për mbretin e Tirit (11-19)

   • «Ti ishe në Eden» (13)

   • ‘Kerubini mbrojtës i mirosur’ (14)

   • «Te ti u gjet padrejtësi» (15)

  • Profeci kundër Sidonit (20-24)

  • Izraeli do të rivendoset (25, 26)

 • 29

  • Profeci kundër faraonit (1-16)

  • Egjipti do t’i jepet Babilonisë si shpërblim (17-21)

 • 30

  • Profeci kundër Egjiptit (1-19)

   • Parathuhet sulmi i Nabukodonosorit (10)

  • Faraonit i thyhen krahët (20-26)

 • 31

  • Rënia e Egjiptit, cedrit me shtat madhështor (1-18)

 • 32

  • Këngë e përvajshme për faraonin dhe Egjiptin (1-16)

  • Egjipti varroset me të parrethprerët (17-32)

 • 33

  • Përgjegjësitë e rojës (1-20)

  • Lajmi për rënien e Jerusalemit (21, 22)

  • Mesazh për banorët e Jerusalemit të shkretuar (23-29)

  • Populli nuk ia vë veshin mesazhit (30-33)

   • Ezekieli «si një këngë dashurie» (32)

   • «Mes tyre ka qenë një profet» (33)

 • 34

  • Profeci kundër barinjve të Izraelit (1-10)

  • Jehovai kujdeset për delet e tij (11-31)

   • ‘Shërbëtori im David’ do t’i kullotë (23)

   • «Një besëlidhje paqeje» (25)

 • 35

  • Profeci kundër maleve të Seirit (1-15)

 • 36

  • Profeci për malet e Izraelit (1-15)

  • Rivendosja e Izraelit (16-38)

   • ‘Do ta shenjtëroj emrin tim të madh’ (23)

   • «Si kopshti i Edenit» (35)

 • 37

  • Vegimi për luginën e eshtrave të thata (1-14)

  • Dy shkopinj do të bashkohen (15-28)

   • Një komb nën një mbret (22)

   • Një besëlidhje e përjetshme paqeje (26)

 • 38

  • Sulmi i Gogut kundër Izraelit (1-16)

  • Zemërimi i Jehovait kundër Gogut (17-23)

   • ‘Kombet kanë për ta marrë vesh se unë jam Jehovai’ (23)

 • 39

  • Shkatërrimi i Gogut dhe i trupave të tij ushtarake (1-10)

  •  Vend varrimi në Luginën e Hamon-Gogut (11-20)

  • Rivendosja e Izraelit (21-29)

   • Perëndia derdh frymën e tij mbi Izraelin (29)

 • 40

  • Ezekielin e çojnë në Izrael me anë të një vegimi (1, 2)

  • Ezekieli sheh në vegim një tempull (3, 4)

  • Oborret dhe portat (5-47)

   • Porta e jashtme lindore (6-16)

   • Oborri i jashtëm; porta të tjera (17-26)

   • Oborri i brendshëm dhe portat (27-37)

   • Dhomat për shërbimin në tempull (38-46)

   • Altari (47)

  • Portiku i tempullit (48, 49)

 • 41

  • E Shenjta dhe Më e Shenjta në tempull (1-4)

  • Muri dhe dhomat anësore (5-11)

  • Ndërtesa në perëndim të tempullit (12)

  • Maten ndërtesat (13-15a)

  • Pjesa e brendshme e tempullit (15b-26)

 • 42

  • Blloku i dhomave të ngrënies (1-14)

  • Maten katër anët e zonës përreth kompleksit të tempullit (15-20)

 • 43

  • Lavdia e Jehovait mbush tempullin (1-12)

  • Altari (13-27)

 • 44

  • Porta lindore duhet të rrijë mbyllur (1-3)

  • Rregulla për të huajt (4-9)

  • Rregulla për levitët dhe priftërinjtë (10-31)

 • 45

  • Kontributi i shenjtë dhe qyteti (1-6)

  • Pjesa e prijësit (7, 8)

  • Prijësit duhet të jenë të ndershëm (9-12)

  • Kontributi i popullit dhe i prijësit (13-25)

 • 46

  • Blatime në raste të caktuara (1-15)

  • Trashëgimia e prijësit (16-18)

  • Vendi për zierjen e blatimeve (19-24)

 • 47

  • Përroi që rrjedh nga tempulli (1-12)

   • Uji thellohet gradualisht (2-5)

   • Uji i Detit të Vdekur bëhet i ëmbël (8-10)

   • Uji i kënetave nuk bëhet i ëmbël (11)

   • Pemë për ushqim dhe shërim (12)

  • Kufijtë e vendit (13-23)

 • 48

  • Ndarja e vendit (1-29)

  • 12 portat e qytetit (30-35)

   • Qyteti quhet «Jehovai Është Atje» (35)