Pusha sunga kwata ngono ya bwina Kidishitu yabadi bakobole na yabadi bayimbe bwa kutumbisha na kulangwila Yehowa Efile Mukulu. Na dingi ngono yabadi bayimbe na mayi na yabadi bayimbe penda na byombwanga mpa’nka na ifundwe ku masaki yooso i mwanka.

Sangula ludjimi mu kashibo kabeyileesha, akupu ofiitshine pa mbalo ifunde’shi Kimba bwa kumona mukanda na byodi mulombeene kwiwata mu lwalwa ludjimi.