Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 2

Yesu batumbishibwa kumpala kwa kutandikwa kwaye

Yesu batumbishibwa kumpala kwa kutandikwa kwaye

LUKA 1:34-56

  • MAADIYA BATEMBELA MUKWABO ELIZABETE

Kunyima kwa mwikeyilu Gabryele kulungula nsongwakashi Maadiya shi, akanda mwana akayitaminyibwa bu Yesu akeekala na kya kumunana bu Nfumu bwa looso, Maadiya bayipwishe shi: “Byabya abikitshika naminyi, ku mwanda ntangukile mulume?”—Luka 1:34.

Gabryele nkumwalula shi: “Kikudi kiselele akifiki koodi, bukome bwa Sha-Kwiyilu abukubwikila mu mutaala. Ngi mwanda kinyi yawa akatandjikwa ayikala eselele, dingi abamwitanyina bu Mwan’Efile Mukulu.”—Luka 1:35.

Pangi bwa kukwasha Maadiya bwadya kukumiina uno mukandu, Gabryele badi mukumbashe shi: “Tala, Elizabete mukwenu e n’eyimi naamu dya mwana-mulume mu bununu bwaye, taadi ku mweshi wa kasamombo, aye abaabadi abetanyina bu nkunga, mwanda takwi kintu kya kukambila Efile Mukulu.”—Luka 1:36, 37.

Maadiya badi mukumiine bibadi mwikeyilu mumulungule nka bu byatwibimono mu lwaluulo lwaye shi: “Ne mufubi a Yehowa. Byoso bikitshikye kwandji bu bibwamba.”—Luka 1:38.

Kunyima kwa mwikeyilu kumuleka, Maadiya badi mwilumbuule bwa nkatembela Elizabete badi mushale na mulume aaye Zakarii pabwipi na Yelusaleme ku myengye ya Yudeya. Lwendo lwa kukatuka ku nshibo ya Maadiya na ku Nazarete lubadi na kya kumwata mafuku asatu sunga ananka.

Nfudiilo a byoso Maadiya bafikile ku nshibo ya Zakarii. Aye kyafiki, badi mwimune mukwabo Elizabete. Mu yaaya nsaa, Elizabete badi muushibwe na kikudi kiselele aye nkulungula Maadiya shi: ‘We mwelelwe mwabi kukila bakashi booso, na kikuba kya munda moobe nkyelelwe mwabi. Mbii-kunyi bipwandjikiile’shi Nyina Nfumwami afikye kwande? Mwanda panapusha mooyo wobe, mwana beetumbu na muloo munda mwande.”—Luka 1:42-44.

Maadiya namu badi mumwaluule na lutumbu shi: “Eshimba dyande aditumbisha Yehowa, na kikudi kyande nkiwule na muloo mwanda w’Efile Mukulu Mupaashi ande, mwanda batadiisha lukyebo lwaye kwi mufubi aaye. Oolo, kubanga binobino, bantu ba bipungo byoso abakangamba shi ne sha-mwabi, mwanda Sha-bukome booso mmukitshiine myanda ikata.” Twi balombeene kumona kipaso akyalusha Maadiya ntumbo kwi Efile Mukulu bwa kineemo kibapete. Bakwile shi: “Eshina ngaa-Kishila, kalolo kaaye nkapalakane mu bipungo byoso kwi bano abamutshiinyi.”—Luka 1:46-50.

Mu bishima bya butemuki, Maadiya atungunuka na kutumbisha Efile Mukulu pa kwakula shi: “Mmuleeshe bukome bwa mboko yaaye, aye nkupaasula ba-sha binangu bya kwitatula; mmuyishe ba-sha makome ku mpuna nsulu yaabo, nkukaamisha beeyishe; ba-sha nsala, aye nkwibabikiisha bintu bibungi, bampeta nkwibaalusha maasa bisumanga. Bafikile mu kukwasha Isaleele mufubi aaye, pa kutentekyesha kalolo kaaye, bu bibadi mulee baamasheetu, mwanda wa Abrahame na twikulu twaye bwa looso.”—Luka 1:51-55.

Maadiya bashadile na Elizabete munda mwa myeshi ifikye ku isatu, bwa kumukwasha mu mbingo ya nfudiilo y’eyimi dyaye. Mmwanda wa muloo ukata bibadi bano bakashi babidi ba-sha lulamato bapete mayimi ku bukwashi bwa Efile Mukulu na kwikala pamune mu muwa wabo!

Lamiina dingi ntumbo ibapetele Yesu kumpala kw’ashi atandjikwe. Elizabete badi mumwitanyine bu “Nfumwami,” na mwana badi munda mwaye ‘betumbile na muloo’ pabafikile Maadiya. Anka kwi kwilekeena mu kipaso kibabadi bakitshiine Maadiya myanda na mwan’aye shabandjile kutandikwa nka bu byatukyebe kwibimona.