MATEO 2:13-23

  • KIFUKO KYA YESU AKISUKILA KU EJIIPITU

  • YOOSEFE BENDE NA KIFUKO KYAYE KU NAZARETE

 Yoosefe babuusha Maadiya ku tulo bwa kumulungula mukandu ushii wa kunyengakana. Mwikeyilu a Yehowa bakatuka mu kumumwekyela mu kilootwa, bamulungula shi: “Ebwee, ata mwana na nyina, osuukile mu Ejiipitu, shaala mwanka nyaa na apapooko myanda, mwanda Eroode akakimbuula mwana bwa kumushimisha.”—Mateo 2:13.

Musango umune, Yoosefe, Maadiya na mwan’aabo nkusuuka nka bwabwa bufuku. Abakatukile nka yaaya nsaa mwanda Eroode badi mushingule shi basha binangu abamudimbi. Badi mwibalungule bwabadya kumutwadila mukandu mu kwaluka. Abo namu abayile dingi eshinda kushii kumulungula. Eroode bafiitshile munda bikata. Bu bibadi akimbi nka kwipaa Yesu, batumine eyi bwa kwipaa bana booso balume be mu bipwa bibidi sunga muushi ba mu Beteleme na bibundji bimwifunyishe. Badi mutshibe bino bipwa mu kulonda bibabadi bamulungule kwi basha binangu abakatukile Kutunduka.

Kwipaa bana balume booso kubadi kibeshi! Tatwi bya kuuka bungi bwa bana babadi bepee nya, anka, kwidila na kinyongwa kikata kya ba nyina baana abadi mu maalo, akulombasha butemuki bwa mu Bible bubatushishe Yeelemiya mutemuki a Efile Mukulu.—Yeelemiya 31:15.

Mu kyakya kipindji, Yoosefe na kifuko kyaye abapwile kusukila mu Ejiipitu, abo nkushalela kwakwa. Dingi efuku bufuku, mwikeyilu a Yehowa badi mutukile dingi Yoosefe mu kilootwa. Aye nkumulungula shi: “Ebwe, ata mwana na nyina, otwele mwishinda dya ku nsenga ya Isaleele, mwanda bano babadi bashikwe mwana mbapwe kufwa.” (Mateo 2:20) Yoosefe nkumona shi kifuko kyaye ki kwalukiila mu nsenga yabo ya butandwa. Butemuki bwa mu Bible abwamba shi Mwana a Efile Mukulu badi mwitaminyibwe mu Ejiipitu bubadi bulombane p’abyo kukitshika byabya.—Osea 11:1.

 Abimweneka shi kifuko kya Yoosefe kibakimbile kushala mu Yudeya mwanda pabadi pabwipi na kibundji kya Beteleme kibabadi bashale kumpala kwa kusuuka mu Ejiipitu. Kadi baukile shi Arkelause mwana a nfumu ebubi nyi tadi bu nfumu a mu Yudeya. Efile Mukulu badi mudimushe Yoosefe bwa masaku e kufika mu kingi kilootwa. Yoosefe na kifuko kyaye nkwenda mu kushaala kula mu kibundji kya Nazerete mu Ngalileya dya kuushi, kubadi kula na kitako kya nshalelo a lulangwilo lwa beena Yuuda. P’aye kukudila mu kino kubundji, Yesu balombeshe bungi butemuki abwamba shi: “Abamwitaanyina buu mwina-Naazarete.”—Mateo 2:23.