Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 124

Abapana Kidishitu na kumukwata

Abapana Kidishitu na kumukwata

MATEO 26:47-56 MAAKO 14:43-52 LUKA 22:47-53 YOWANO 18:2-12

  • YUDASE BAPANA YESU MWIFUBA

  • MPYEELE BATSHIBI ETWI DYA MUNTU

  • YESU BAKWATSHIBWA

Bufuku bubapwile kukila munkatshi. Batshite mwakwidi abapu kwipushena bwa kufuta Yudase nfwalanga 30 ya kyamo kyebakanyi bwa kupana Yesu. Binobino Yudase kwete kukunkusha kisaka kikata kya bakata ba batshite mwakwidi na Bafadisee abakimbi kwa kupeta Yesu. Mbebashindjikile kwi basalayi ba beena Looma na mukata a basalayi.

Abimweneka shi, pabadi Yesu mumutushe mu Kidibwa kya lukilo, Yudase bayile musango umune kwi bakata ba batshite mwakwidi. (Yowano 13:27) Ababungile bakata babo na basalayi. Bi kwikala shi Yudase babandjile kwibatwala ku kadimbo kwa kwiyilu kubadi na Yesu na batumibwa baye abakitshi Kidibwa kya lukilo. Binobino kyakya kisaka kibasabukile Ebanda dya Kidrone akyende kitadile kwifuba. Kukatusha ma mputu, abadi na bimunyi na malampi mwanda abadi na kitshibilo kya kupeta Yesu.

Pabadi Yudase akunkusha kyakya kisaka, bamwene shi abakapete Yesu ku Mwengye wa Olive. Mu lubingo lubashadile, pabadi Yesu na batumibwa abakatuka ku Yelusaleme bwa kwenda ku Betanii, abadi abakamba kwikisha mwifuba dya Getesemane. Binobino bufuku bubapwile kuyila, na Yesu badi pangi mu mufito wa mitshi ya Olive i mwifuba. Kadi nkipaso kinyi kibadya kwikala basalayi batundule Yesu aku namu tababadi bamumone kumpala? Bwa kwibakwasha, Yudase bebapele kitundwilo. Bambile shi: “Yaawa anfifi kw’etama, naaye! Numukwate nwende naaye, bamulame kalolo.”—Maako 14:44.

Pabadi akunkusha kisaka mwifuba, Yudase bamwene Yesu na batumibwa baye, aye nkwenda musango umune kwadi. Bambile shi: “Nakwimuna, Labi.” Akupu Yudase bafifile Yesu ku matama na kalolo. Yesu bamulungwile shi: “A kuuku, bofwila kinyi?” (Mateo 26:49, 50, Kilombeeno kipya 2014) P’aye kwalula lukonko lwaye’ye nabene, Yesu bamulungwile shi: “Yuudase, na kumufifya kwa milomo ngi kwopaana mwan’a muntu!” (Luka 22:48) Yesu bakatushile kinangu kyaye kwi Yudase.

Yesu bayile mwitaata dya bimunyi na malampi nkwipusha shi: “Anukimbi’nyi?” Lwalulo lubatukile kwi kisaka shi: “Yesu a mu Naazarete.” Yesu bebalungwile kushi kutshina shi: “Nnaami uno.” (Yowano 18:4, 5) Kushi kuuka akikyebe kukitshika, booso nkupona paashi.

Pamutwe pa kumona bu mushindo wa kusuuka bwabwa bufuku, Yesu bebepwishe dingi ababadi abakimbi. Pababadi bamwalule dingi shi, “Yesu a mu Naazarete.” Bebalungwile na lwishinko looso shi: “Neenulungula shi nnaami. Byaabya, su nnaami aanukimbi, lekaayi bano bangi bende.” Sunga mu yaya nsaa ibubi, Yesu badi mutentekyeshe bibambile shi tabadi akimbi kushimisha su ngumune a kwabadi. (Yowano 6:39; 17:12) Yesu badi mukalwile balongi baye ba sha lulamato na takubadi su ngumune badi mushimine “kukaasha [Yudase] yaawa badi naa kya kushimina.” (Yowano 18:7-9) Nyi bwakinyi batekyele bwa shi balongi baye ba sha lulamato bende.

Pabadi basalayi befubwile kwi Yesu, batumibwa abaukile akikyebe kukitshika. Abamwipwishe shi: “Mwanaana, twibatape na bimpulu su?” (Luka 22:49) Kumpala kwa shi Yesu ebalule, Mpyeele basomwene lumune lwa ku mpete ibidi ibadi nayo batumibwa. Aye nkutshiba Malukuse mufubi a tshite mwakwidi mukata etwi.

Yesu bakumine etwi dya Malukuse, aye nkwidyalusha. Akupu bebapele dilongyesha dikata pa kulungula Mpyeele shi: “Alusha kimpulu kyoobe pa mbalo yaakyo, mwanda booso abatombola kimpulu abashimina ku kimpulu.” Yesu badi mukumine bwabadya kumukwata, nyi bwakinyi apatula shi: “Mbii-kunyi abikumbana paapa mikanda [Bifundwe] ayilondo shi bii naa kya kwikala byaabya?” (Mateo 26:52, 54) Badi mukumbashe shi: “Ntaankatomo kipulu kya mpombo kimpe Yaaya su?” (Yowano 18:11) Yesu bakuminanga  abikyebe Efile Mukulu sunga kumpala kwa lufu.

Akupu Yesu bayipwishe kisaka shi: “Bu byabikitaa bwa ntomboshi, nwibafikye na myeele na mitshi bwanudy’a kunkwata. Efuku dyooso naadi mushaale mu nshibo y’Efile Mukulu bwa kulambukisha, kutàla tanubadi bankwate. Anka byaabya byooso mbifikye bwa kukumbasha bibadi bifunde batemuki”—Mateo 26:55, 56.

Kisaka kya basalayi na bakaka babo pamune na bakata ba bena Yuuda abakwatshile Yesu nkumwanya myoshi. Pabamwene batumibwa byabya, abasuukile. Anka, kubadi “nsongwalume kapanda,” badi pangi mulongi Maako bashadile mu kibumbu kya bantu bwa kulonda Yesu. (Maako 14:51) Uno nsongwalume abamuukanga, na kisaka kibakimbile kumukwata, nyi bwakinyi bakatushile kilamba kyaye kya lene bwa kusuuka.