Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 128

Pilato na Eroode abamupete shi na mwanda

Pilato na Eroode abamupete shi na mwanda

MATEO 27:12-14, 18, 19 MAAKO 15:2-5 LUKA 23:4-16 YOWANO 18:36-38

  • PILATO NA EROODE ABASAMBISHA YESU

Yesu balungula Pilato patooka shi mmwikale nfumu. Anka, Bufumu bwaye tabubadi abutulu bena Looma mu masaku nya. Nyi bwakinyi Yesu bambile shi: “Bulopwe bwande ta mbwa pano. Su Bulopwe bwande bubady’a kwikala bwa pano, bandami bande babady’a kulwa ngoshi bwa’shi tala banfisha kwi bena Yuuda. Anka Bulopwe bwande ta mbwa pano pa nsenga nya.” (Yowano 18:36) Eyendo, Yesu e na Bufumu, anka ta mbwa pano pa nsenga nya.

Pilato tabadi mufudile paapa nya. Bayipwishe dingi shi: “Byaabya, we Mulopwe?” Bwa kulesha Pilato shi aye nabene nyi batusha kinangu kibuwa, Yesu bamwalulwile shi: “Obe ngi amba’shi nee mulopwe. Mbantande, dingi nee mufikye pano bwa kwakula bya biinyibiinyi. Muntu ooso ee mu biinyibiinyi apusha byangakula.”—Yowano 18:37.

Yesu bapwile kulungula Tomase kumpala shi: “Ami nee eshinda, nee biinyi, nee muuwa.” Binobino sunga Pilato bapushishe shi kabingilo ka Yesu ka kwikala pa nsenga nka kutusha bukamonyi bwa “biinyibiinyi, bikishekishe bya binyibinyi pabitale Bufumu bwaye.” Yesu badi na kitshibilo kya kulamata ku byabya bya binyibinyi sunga byatunga shi afwe. Pilato nkumwipusha shi: “Biinyibiinyi nkinyi?” tabadi mutengyele bwa shi amupatulwile nya. Mwanda bapwile kumona shi bapusha bibungi bwa kusambisha uno muntu.—Yowano 14:6; 18:38.

Pilato nkwalukila kwi kibumbu kibamutengyelanga paasha. Abimweneka shi Yesu e ku lupese lwaye pabalungwile bakata ba batshite mwakwidi na bangi babadi nabo shi: “Ntamono kintu su nkimune kilombeene uno muntu kupiishiibwa nakyo.” P’abo kufiita munda bwa kyakya kitshibilo, kibumbu kibamushishikiile shi: “Kwete kutombosha mwilo na byaalambukisha mu Yudeya mushima, bibangile ku Ngalileya nyaa na pano.”—Luka 23:4, 5.

Kinangu kya bena Yuuda kibadi kikemeshe Pilato. Pabadi bakata ba batshite mwakwidi na bakulu abatungunuka na kwela misaase, Pilato bayipwishe Yesu shi: “Topusha byooso byabakufundu’bi?” (Mateo 27:13) Yesu tabatompele sunga kwalula nya. Kuumiina kwaye kumpala kwa myanda ya madimi yabamufundu kubakaanyishe Pilato.

Bena Yuuda abalesheshe shi Yesu badi ‘mubangye ku Ngalileya.’ P’aye kupusha byabya, Pilato baukile shi Yesu badi mwina Ngalileya. Byabya bibapeele Pilato kinangu kyadya kusuka bushito bwa kusambisha Yesu. Eroode Antipase (mwana a Eroode Mukulu) nyi badi nfumu a bena Ngalileya, na badi ku Yeluseleme ku Kidibwa kya lukilo. Akupu Pilato nkutuma Yesu kwi Eroode. Eroode Antipase nyi badi mutshibishe mutwe wa Yowano Mubatshitshi. Kunyima p’aye kupusha shi Yesu bakitanga bilengyeleshi, Eroode badi ekalakasha shi Yesu e kwikala Yowano musangukye ku bafwe.—Luka 9:7-9.

Binobino Eroode basangala bwa lukulupilo lwa kumona Yesu. Tabibadi shi badi akimbi kukwasha Yesu sunga kukimba kutala su byabamufundu mbya biinyi nya. Eroode badi “akulupila kumumona paakitshi kilengyeleshi kampanda.” (Luka 23:8) Anka Yesu tabadi musankishe lukalo lwa Eroode nya. Nyi bwakinyi pabadi Eroode mumwipwishe, Yesu tabakwile kishima su nkimune. P’aye kukutwa kusangala, Eroode na basalayi baye abadi “bamupeeshe na kumusabuula.” (Luka 23:11) Abadi bamufwadikye kilamba kya muulo na kubanga kumusepa. Akupu abadi bamwalushe kwi Pilato. Eroode na Pilato abadi beshikwanyi, kadi binobino abafikile bakuuku.

Pabalukile Yesu, Pilato bayitanyine bakata ba batshite mwakwidi, banfumu ba bena Yuuda na bantu nkwibalungula shi: “Panamwipusha kumpala kwenu, ntshii mumone kintu su nkimune kwadi kilombeene kumupiisha ku myanda yanumufundu nayo. Mpaa na Eroode naamu, ku mwanda bamwalusha kwatudi. Byabya ku byaadi mukite, takwi kintu su nkimune kilombeene lufu.  Byaabya namukupisha nfimbo, kunyima mmufungule.”—Luka 23:14-16.

Pilato akumina kufungula Yesu mwanda bamono shi batshite mwakwidi abafiki naye kwadi penda bwa kyutu. Pabadi apakimbi Pilato kufungula Yesu, abamutakwile bikata bwa kumwipaa. Pabadi mushale ku nkwasa yaye ya kusambisha, mukashi aaye bamutumine mukyendji shi: “Totwelakananga mu mwanda wa yaawa muntu-mululame, mwanda nee mufwambushibwe ngofu mu kilootwa [kushi mpaka akifiki kwi Efile] pa mwanda waye.”—Mateo 27:19.

Pilato badya kufungula uno muntu shi musoole naminyi muyile byakumina?