Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 121

“Nyishayi mashimba eenu, ami nantshimuna nsenga”

“Nyishayi mashimba eenu, ami nantshimuna nsenga”

YOWANO 16:1-33

  • MU KAPINDJI KAPELA BATUMIBWA TABAKAMONO DINGI YESU NYA

  • KINYONGWA KYA BATUMIBWA AKYALULUKA MU MULOO

Yesu na batumibwa baye abadi pabwipi na kukatuka mu kadimbo ka kwiyilu kubabakitshine Kidibwa kya lukilo. Sunga mbibadi mupwe kwibadimusha, Yesu bakumbeshe angi mayi shi: “Nénulungula byabya kupela tala nwakasumbula lukumîno lwenu.” Bwakinyi bibadi na mulo bwa shi ebadimushe? Bebalungwile shi: “Abakenubingi mu bitumbwilo. Dingi akukafiki kipindji ky’abakenwipâ, baba abakenwipâ namu abakapwandjikisha shi, kwinwipâ nkipaso kya kufubila Efile Mukulu.”—Yowano 16:1, 2, EEM.

Wawa ubadi mukandu wa malwa kwi batumibwa. Sunga byekala shi Yesu bapwile kwakula shi abakebashikwa, tabebalungwile musango umune shi abadi na kya kwibayipaa nya. Bwakinyi tabadi mwibalungule? Akula shi: “Ntshii mwinulungule bino byaatshile ku mbangilo, mwanda naadi neenu.” (Yowano 16:4) Binobino ebadimusha kumpala kw’aye kwenda. Bino bibadya kwibakwasha bwa kupela kukokola kunyima.

Yesu atungunuka shi: “Neende kwi badi muntume; kutàla muntu su ngumune a kwanudi tammungipushe shi, ‘Wende kunyi’?” Kumpala mu kyakya kyolwa, abadi abeyipusha kwakyebe kwenda. (Yowano 13:36; 14:5; 16:5) Binobino abadi batapikye ku mashimba na kinyongwa pabakula bwa kukyengeshibwa. Nyi bwakinyi abakutshilwe kwipusha bibungi bwa ntumbo ayimutengyela sunga kyabipatula bwa balangwidi ba binyibinyi. Nyi bwakinyi Yesu bebalungwile shi: “Paneenulungula byaabya, kinyongwa kibawulu mu mashimba eenu.”—Yowano 16:6.

Akupu Yesu badi mupatuule shi: “Mmwabi wenu su neende. Mwanda su ntshii mwende, mukwashi taafiki kwanudi nya; anka, su neende naakamutumu kwanudi.” (Yowano 16:7) Balongi abadya kupeta kikudi kiselele kyakatumu bu mukwashi kwi bafubi baye mu nsenga na bushima, anka su Yesu aafwa na kwenda mwiyilu.

Kikudi kiselele ‘akikashinkamisha ba pano p’abitala milwisho, bululame na kiimu ky’Efile.’ (Yowano 16:8) Papa, kukutwa kwa bena nsenga kutula lukumino mwi Mwan’Efile Mukulu akukatushibwa patoka. Kukamina kwa Yesu mwiyilu akukatusha bishinkamisho bya kululama kwaye na kulesha shi Satana “nfumu a ba-pano” mulombene kiimu kya lufu.—Yowano 16:11.

Yesu atungunuka na kwakula shi: “Nee na bimo bintu biibungi bya kwinulungula, anka binobino, tanwi balombeene kwibitambula.” P’akapongoola kikudi kiselele, akikebakunkusha bwa kupusha “bya-biinyibinyi byooso,” akupu, abakobesha kwikala na nshalelo mwipushene na byabya bya binyibinyi.—Yowano 16:12, 13.

Kunyima Yesu bakwile mwanda ubadi ukalakashe batumibwa mu binangu pa kwamba shi: “Mu kapindji kapeela kano, taanummono nya, kunyima kwa kapindji kapeela anummono dimo.” Abadi beyipushe kyabikyebe kulesha. Pabamwene shi abakyebe kumwipusha pabitale bibakula, Yesu badi mwibapatulwile shi: “Mbiinyibiinyi, neenulungula shi anukadidi nwiyambiile, nguba akeekala ba-pano abasepeela; anwinyongola, anka kinyongwa kyeenu akyaluluka mulòo.” (Yowano 16:16, 20) Pabadi Yesu mwipayibwe ku kyolwa kibalondele, bakata ba bipwilo abasangeele, anka balongi abadi benyongole. Akupu kinyongwa kyabo kibalulukile mu muloo pabadi Yesu musangushwe! Muloo wabo ubadi utungunukye pabadi mwibapongolwele kikudi kiselele ky’Efile Mukulu.

Yesu badi mupwandjikishe mwanda wa batumibwa na wa mwana mukashi e mu mitanyo ya kutanda pa kwakula shi: “Mukashi ee pa kutanda ee mu kinyongwa, mwanda nguba aaye balombana; anka paatanda mwana, taatentekyesha dimo mpombo yaaye, ee na mulòo ukata, mwanda bayisha muntu paashi.” Yesu anyingisha batumibwa baye shi: “Byaabya ngi byanudi binobino mu kinyongwa; anka neemoneena neenu dimo; paapa mashimba eenu aàsepeela, na winyi wawa mulòo, muntu su ngumune teenunyengye wanka.”—Yowano 16:21, 22.

Mpaa na yawa nguba, batumibwa tababadi babande kuteka mwishina dya Yesu nya. Nyi  bwakinyi bakwile shi: “Dyaady’efuku, anutekye mwishina dyande.” Bwakinyi abadi na kya kukita byabya? Kushi mwanda wa shi Nshaye taalulaa ku nteko nya. Yesu akula shi: “Yaaya nabeene mmwinufule bwa panudi banfule . . . shi nee mutuukile kwi Efile Mukulu.”—Yowano 16:26, 27.

Abimweneka shi mayi a Yesu abadi anyingishe batumibwa na kwibakankamika bwa kushinkamisha shi: “Pa mwanda wa biabia, atukumiina’shi wemufikye kwi Efile Mukulu.” Kwakwa kushinkamisha kwabo akutompibwa mu kapidji kapela. Nyi bwakinyi Yesu alesha myanda ibakatuka mu kwakula kumpala shi: “Saa ayifiki, na tayifikile, yanukeekala bapalakashwe muntu [na muntu] kwaye, na yanukandeka bupenka.” Nyi bwakinyi badi mwibashinkamishe shi: “Nenulungula yaya mianda, bwa’shi nwikale na kufukama mwandji. Nwi na malwa pa nsenga; anka nyishayi mashimba eenu, ami nantshimuna nsenga.” (Yowano 16:30-33, Kilombeeno kipya 2014) Yesu tabadya kwibasumbushena nya. Badi mushinkamishe shi be na kya kutshimuna namu nsenga nka bu bibadi mwiyitshimune, p’abo kulombasha mudimo w’Efile Mukulu na lukumino sunga Satana na ndumbulwilo aaye bakimba kushimisha kululama kwabo.