Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 131

Nfumu shi musoole akyengye ku mutshi wa malwa

Nfumu shi musoole akyengye ku mutshi wa malwa

MATEO 27:33-44 MAAKO 15:22-32 LUKA 23:32-43 YOWANO 19:17-24

  • ABAKOOKOLA YESU KU MUTSHI WA MALWA

  • BYABADI BAFUNDE KUNUNDU KWA MUTWE WAYE ABISEPESHA BANTU

  • YESU ATUSHA LUKULUPILO LWA MUWA MU MPALADISO PA NSENGA

Abende na Yesu kula na kibundji bwabadya kumwipaa pamune na bangifi babidi. Abetanyina yaya mbalo bu Gologota sunga bu Mbalo ya Kabala, akupu ikwete kumweneka “ku bula”.—Maako 15:40.

Bantu basatu babadi bakwate mbebakatushe bilamba. Akupu, abebapele maalwa a miire asangishe na lubishi lwi buulo. Abimweneka shi bana bakashi ba mu Yelusaleme nyi abadi abeatekye, bena Looma abeapanga bantu babakyebe kwipaa bwa kupela kukamba kupusha busungu. Pababapeele Yesu anka, bapelele kwiatoma. Bwakinyi? Bakimbanga kupusha kwikala na binangu bilombane mu yaya nsaa ya kitompwanga kyaye, bakuminanga kushala na lulamato mpa na ku lufu lwaye lwa makyenga.

Abakookwele Yesu ku mutshi. (Maako 15:25) Basalayi abamukookwele misumadi mu maasa na ku ngwa yaaye, ayo nkutubula misamba na mishila na kumwela busungu bukile. Pabakwete kubusha mutshi, busungu bukwete kwenda na kukamina mwanda mbidi yaye ikwete kusanuka. Anka Yesu tabadi mwakule baba basalayi nya. Batekyele shi: “Yaaya ebafwile lusa, mwanda taabawuku kyabakitshi.”—Luka 23:34.

Muyile kipikwa kyabo, bena Looma abafundaa ku kabaya mwanda ubakitshi muntu ababayipaa. Binobino bwa Yesu, Pilato batudile kabaya akamba shi: “Yesu a mu Nazarete, mulopwe a beena-Yuuda.” Abekafundjile mu kiina Ebelu, mu Latin na kiina Greke bwa shi muntu ooso amone bya kubala mu ludimi lwaye. Pilato alesha shi tabadi musangale bibadi bena Yuuda bamukamikye bwa kwipayisha Yesu. Bakata ba batshite mwakwidi abatopekyele Pilato shii: “Twe mulombeene kufunda’shi ‘Mulopwe a Bena-Yuuda nya,’ anka . . . badi amba shi ‘Nee mulopwe a Bena-Yuuda.’” Bu bibadi apele shi tabekalanga abamutakula dingi pa bukopo, Pilato badi mwibalule shi: “Kinafundu, kishaale nka byaabya.”—Yowano 19:19-22.

Na nsungu yoso, batshite mwakwidi abadi balushene dingi myanda ya madimi ibabadi bakule ku Sanedrine. Kushi kubasamuka, bantu abakilanga abadi abashikula mitwe na kusepa pa kwakula shi: “Aae! Obe abumbulaa ntempelo bwa kumwibakuula mu mafuku asatu, epaashe obe nabeene pa kwika ku [mutshi, NWT].” Mu kipaso kimune, bakata ba batshite mwakwidi na bafundji abadi abelungushena shi: “Mesiya mulopwe a Isaleele, ayikye binobino ku [mutshi wa malwa, NWT], bwatudy’a kumona na bwatudy’a kukumiina.” (Maako 15:29-32) Na bangifi babidi abadi ku mboko ibalume na ibakashi ya Yesu abamutopekyele, aku namu tabadi mukite mwanda wibubi nya.

Pamune na basalayi bananka ba bena Looma, abadi basepe Yesu. Bi kwikala shi abapwile kutoma nfinyo i buulo, binobino ababanga kusenga Yesu, abapimine kumupa ndambo, anka tabatomene nya. Baba basalayi abadi abasepe bifundwe bibadi ku mutwe wa Yesu pa kwakula shi: “Su we mulopwe a Beena Yuuda epaashe obe nabeene.” (Luka 23:36, 37) Banda kwela kinangu! Muntu bapu kwikala bu eshinda, binyibinyi  na muwa kwete kukyengeshibwa na kusepibwa kwa’shi musoole. Yesu banyingile eshimba mu yaya myanda yoso, tamusashile bena Yuuda bakwete kumutala, basalayi ba bena Looma bakwete kumusepa sunga bankitshishy’a bubi babidi be mu mpese mwaye nya.

Basalayi bananka abatshile bilamba bya panundu bya Yesu na kwibyabuula pa binanka. Abashile bubale bwa kuka kilamba kilombene muntu kwata. Musapi wa muushi wa Yesu “ushibadi na mutelo, ulukiibwe wikwateene bibangile kuunundu na kuushi,” ubadi na muulo ukata. Basalayi abambile shi: “Tatwiubalanga nya, abitungu twele bubale bwa kuwuka’shi nnanyi eewata.” P’abo kukita byabya, abalombeshe butemuki bwa mu bifundwe abwamba shi: “Abeeabisheene bilamba byande, dingi abeelela bifwalwanga byande bubale.”—Yowano 19:23, 24; Misambo 22:18.

Mu kyakya kipindji, umune a ku bantomboshi bashingulwile shi Yesu e kwikala nfumu na ky’eyendo. Aye nkusashila mukwabo abadi naye shi: “Twe na sunga moo w’Efile Mukulu, obe ee naye mu mpombo ya mumune! Bwetu’twe, abipushika, atufwambushiibwa muyiile bikitshiino byeetu; anka’ye ta mmukite kintu kii bubi.” Akupu aye nkusendela Yesu’shi: “Ontentekyeshe pookeekala Mulopwe” mu Bufumu boobe.—Luka 23:40-42.

Yesu bamwalulwile shi: “Eyendo naakulungula leelo uno, okeeekala naami,” kushi mu Bufumu, kadi “mu Mpaladiso.” (Luka 23:43) Uno mulayilo ngwilekene na ubadi Yesu mulee batumibwa baye pabebalungwile shi abadi na kya kushala ku lupuna nsulu naye mu Bufumu. (Mateo 19:28; Luka 22:29, 30) Anka uno mwina Yuuda ntomboshi bapushishe pangi pabitale Mpaladiso pa nsenga ibadi Yehowa mupe Adame na Eeva na bekulu babo bu mbalo ya kushala. Binobino uno ngifi badi na kya kufwa na lwalwa lukulupilo.