Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 132

“Eyendo, uno muntu ikeele Mwan’Efile Mukulu”

“Eyendo, uno muntu ikeele Mwan’Efile Mukulu”

MATEO 27:45-56 MAAKO 15:33-41 LUKA 23:44-49 YOWANO 19:25-30

  • YESU BAFU KU MUTSHI

  • MYANDA YA KUKANYA IBAKITSHIKILE PA LUFU LWA YESU

Twi mu “nguba aakasaamombo” sunga nguba mu mitwe. Kubele mufito ukata pa “nsenga ishima, nyaa na ku nguba a kitema,” sunga nguba a kasatu kunyima kwa midi. (Maako 15:33) Uno mufito taubadi wele mwanda wa nguba badi mufumankane na mweshi nya. Mweshi aufumankanaa na nguba ku mbangilo a mweshi, kadi pano twi mu Kidibwa kya lukilo, na mweshi ubadi kishengu. Mufito ubayishile kipinji kila kukila kya mweshi ubafumankana na nguba. Abilesha shi Efile Mukulu nyi bafwishile uno mufito!

Banda kupwandjikisha bibapushishe baba abadi abasepe Yesu. Mu yaya nsaa ya mufito, bana bakashi bananka abadi befubwile peepi na mutshi. Abadi nyinaye na Yesu, Salomee, Maadiya a ku Mandala na Maadiya nyin’aye na mutumibwa Shake mukinga.

Mutumibwa Yowano e na nyin’aye na Yesu kwete kudila “peepi na mutshi wa [makyenga, NWT]”. Maadiya kwete kutala mwana adi mutwale mwifu dyaye na kutala byakyengye ku mutshi wa malwa. Bibadi nka bu muntu ababatapa lupete lwa “kimpulu.” (Yowano 19:25; Luka 2:35) Sunga byekala shi e mu dikyenga dikata, Yesu tabadi mulube nyin’aye nya. Bakitshine mwaye moso bwa kutala kwi Yowano na kulungula nyin’aye shi: “Mukashi, ngiiwu mwan’obe.” Akupu batadisha mutwe kwi Maadiya, aye nkulungula Yowano shi: “Ngiiwu nyinoobe!”—Yowano 19:26, 27.

Yesu badi mupe mutumibwa Yowano abadi mufule bikata bulami bwa nyin’aye badi mukashi kilele. Yesu auku shi bena baye, bangi bana ba Maadiya tababadi babande kwikala na lukumino mwadi nya. Nyi bwakinyi badi mwate mpàngo ya kulombasha nkalo ya nyin’aye ya ku mbidi na ya mu kikudi. Mmulekye kileshesho kikile buwa!

Pa kwamba shi mufito upwe, Yesu bakwile shi: “Naapusha nyoota.” Bino bibadi bilombashe butemuki bwa mu bifundwe. (Yowano 19:28; Misambo 22:15) Yesu badi mupushe nka bu shi Nshaye bakatusha bulami bwaye boso kwi Mwan’aye bwa shi lulamato lwaye lutompibwe na ku nfudilo. Kidishitu belele musaase mu ludimi lwi kwikala kina Arameya kya bena Ngalileya shi: “Eli, Eli lama sabaktani,” abipatuula’shi: “Efile ande, Efile ande, bonsumbushena bwa-kinyi?” Bangi bantu abadi bemane mu bwipi abakutshile kupusha abo nkwakula shi: “Ngyaawa ayitanyina Eliya!” Umune a kwabadi bayile lubilo mu kwata musula mbwa ubasabikile mu malofu asase, nkwiwanya ku nsongo y’elenge, aye nkupa Yesu bwadya kutoma. Kadi bangi abadi abakula shi: “Indjilayi tumone su Eliya akafiki amuyishe kwakwa.”—Maako 15:34-36.

Akupu Yesu belele musaase shi: “Byooso bibalombana!” (Yowano 19:30) Eyendo, balombeshe byoso bibamutumine Nshaye bwa kukita pa nsenga. Nfudilo a byoso Yesu bakwile shi: “Yaaya, mu maasa oobe, natuulu muuwa wande.” (Luka 23:46) Byabya, Yesu batudile muwa mu masa a Yehowa na lukulupilo shi Efile Mukulu akyebe kumwalwisha wanka. Na lukulupilo loso mwi Efile Mukulu, Yesu banyekele mutwe aye nkufwa.

Mu yaya nsaa, nsenga ibadi itshinkakane bikata, nkutanya mpa na mbwebwe. Ibadi itshinkakane  mu kipaso kibadi mpa na mashama a mu Yelusaleme abuulukye na kutusha bitanda paasha. Bantu abakilanga abamwene bitanda, abatwelele mu “kibalo kiselele” abo nkwakula penda bibabamwene.—Mateo 12:11; 27:51-53.

Pabafwile Yesu, kilamba kila ki bushito kibadi akyabula mbalo ya Kishila na Ikile Kishila ya mu ntempelo a Efile Mukulu kibasanukile pabidi kubanga kunundu na kuushi. Uno mwanda wa kukaanya auleshe nsungu y’Efile Mukulu kwi baba abayipayile Mwan’aye na kulesha shi eshinda dya kutwala ku mbalo ya Kishila inabene, mwiyilu, dibafunguka.—Beena-Ebelu 9:2, 3; 10:19, 20.

Bantu abakwatshikile na moo ukata. Mukata a basalayi ababadi bape bushito bwa kwipaa Yesu bambile shi: “Eyendo, uno muntu ikeele Mwan’Efile Mukulu.” (Maako 15:39) Abimweneka shi uno mukata a basalayi badi panka pababadi abayipusha Yesu kwi Pilato bwa kuuka su badi Mwan’Efile Mukulu. Binobino bashinkamisha shi Yesu mmuntu mululame na mwikale Mwan’Efile.

Bangi abadi bakalakashwe na uno mwanda abayile ku mashibo kwabo na “kwikupila pa kyaadi” bwa kulesha kinyongwa na buufu bubabadi nabo. (Luka 23:48) Mu baba bantu abadi abatala ku bula mubadi balongi bana bakashi bebungi abadi abende na Yesu pamune. Abadi bakalakashwe bikata na ino myanda yoso.