Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 107

Nfumu bayitanyina baba betanyinwe ku madyo a bulunda

Nfumu bayitanyina baba betanyinwe ku madyo a bulunda

MATEO 22:1-14

  • KILESHESHO KYA MUSANGELO WA BULUNDA

Bu bibefubwilanga mudimo wa Yesu ku nfudilo, badi mutungunukye na kufubisha bileshesho bwa kuleesha bubi bwa bafundji na bakata ba batshite mwakwidi. Sunga byekala shi abakimbanga kumwipaa. (Luka 20:19) Anka Yesu tabadi mupudishe kulesha bito byabo nya. Batushishe kingi kileshesho:

Bambile shi: “Bufumu bwa mwiyilu mbwifwaneene na mwanda wa nfumu bakitshine madyo akata a mwana aaye mulume. Aye nkutuma bafubi baye mu kwitanyina bantu ku madyo a bulunda. Anka abo tababadi abakyebe kufika nya.” (Mateo 22:2, 3) Yesu abanga kileshesho kyaye pa kwakula bwa “Bufumu bwa mwiyilu.” Yehowa nyi e na kya kwikala bu “nfumu.” Twi kwamba kinyi bwa mwana a nfumu na betaminyibwe ku madyo? Abipushika kalolo shi mwana a nfumu alesha Yesu Mwana a Yehowa, na baba betanyinwe, mbano abakekala na Yesu mu Bufumu bwa mwiyilu.

Mba nnanyi babadi betanyinwe kumpala? Mba nnanyi babalungwile kumpala mukandu wa Bufumu kwi Yesu na batumibwa? Abadi beulungule kwi beena Yuuda. (Mateo 10:6, 7; 15:24) Kino kisamba kibadi kikumine kilombeno kya Mwiya mu kipwa kya 1513 K.B.B., abo nkufika ba kumpala mu mulongo wa kukita “bulopwe bwa buutshiite-mwakwidi.” (Efilu 19:5-8) Kadi nsaa kinyi ibabadi na kya kwitaminyibwa ku “musangeelo wa bulunda”? Muyile byabidi, lwitanyino lubabangile mu kipwa kya 29 B.B. pabadi Yesu mubangye kulongyesha pabitale Bufumu bwa mwiyilu.

Kadi beena Isaleele bebungi abakitshine naminyi bwa lwitanyino? Nka bu bibambile Yesu, “tababadi abakyebe kufika nya.” Bebungi ba ku bakata ba bipwilo na bangi bantu tababadi bamukumiine bu Mesiya na bu Nfumu abadi basangule kwi Efile Mukulu nya.

Yesu alesha shi beena Yuuda abebapeele ungi mushindo wa kufika pa kwakula shi: “Aye [nfumu] nkutuma bangi bafubi na matalwa a kulungula bayitanyinwe shi: ‘Madyo ande ngapwe kulumbuulwa: “Ngombe yande ilume na nyema yande ilume mbapwe kwiyitshiba mitwe, byooso mbikumbane, fikaayi ku madyo a bulunda.”’ Anka tababeebyatshile na muulo nya; babayiile, au kwifuba dyaaye, au ku busunga bwaaye, baba bangi  namu nkukwata bafubi abo nkwibapombesha, pamune na kwibayipaa.” (Mateo 22:4-6) Byabya bi mumune na bibadi na kya kukitshika pabadi kakongye ka bwina Kidishitu na kya kubanga. Mu kyakya kipungo, beena Yuuda abadi na mushindo wa kwikala mu Bufumu, anka, bebungi abadi basumbushene luno lwitanyino, pa ‘kwipaa na bafubi ba Nfumu.’—Bikitshino 4:13-18; 7:54, 58.

Nkinyi kibadya kufwila kisamba kya Isaleele? Yesu akula shi: “Nfumu bafiitshile munda, aye nkutuma basalaayi baye mu kwipaa bano bantomboshi, abo nkushiika kibundji kyaabo.” (Mateo 22:7) Uno mwanda ubadi ufwile beena Yuuda mu kipwa kya 70 B.B. pabadi basalayi ba beena Looma babutule “kibundji kyabo” kya Yelusaleme.

Kupela kwabo kwa lwitanyino lwa nfumu akulesha shi takwi bangi abadi na kya kwitanyinwa su? Muyile kileshesho kya Yesu, tabikitshika byabya nya. Atungunuka na kwakula shi: “Paapa [nfumu] balungwile bafubi baye shi: ‘Madyo a bulunda ngapwe kulumbuulwa, anka bayitaanyinwe tambeealombeene. Byaabya ndaayi mu miseese yooso ikata, nwitanyine booso banusangana bwa’shi bafikye badye.’ Bano bafubi nkwenda mu mashinda, abo nkubunga bano booso bababadi basangane, babi na bawa. Nshibo ya madyo nkuwula ndaa na bantu.”—Mateo 22:8-10.

Mwanda wa kukaanya, Mpyeele mutumiibwa badi na kya kubanga kunyima kukwasha bantu ba bingi Bisamba—abadi bashii beena Yuuda ba ku butandwa sunga belangye bwa kufika beena Kidishitu ba binyibinyi. Mu kipwa kya 36 B.B., Korneye mukata a kilwilo kya beena Looma na kifuko kyaye abapetele kikudi ky’Efile Mukulu, abo nkufika mu mulongo wa bantu abatambula Bufumu bwa mwiyilu bubambile Yesu.—Bikitshino 10:1, 34-48.

Yesu alesha shi ta mbooso abafikile ku madyo abadi bakuminyibwe na “nfumu” nya. Bambile shi: “Pabatwelele bwa kutala bantu, nfumu bamwene ungi shibadi mufwale kilamba kya madyo. Bamwipwishe shi: ‘Kuukwa’nde mbikunyi bibootwele muno kushii kwikala na kilamba kya madyo a bulunda?’ Uno basheele bu kamaama. Paapa nfumu nkulungla bafubi shi: ‘Mwaseeyi paasha, mu mufito, ngwa na maasa byanyiibwe. Mwamwa amwikala nkalo na kwibongyesha kwa meeno.’ Eyendo, beetanyinwe beebungi, anka basangulwe mbapeela.”—Mateo 22:11-14.

Bakata ba bipwilo pa kupusha Yesu kwakula, tababadi na kya kupusha byabipatuula sunga byabidi bibatale nya. Sunga mbyabya, tababadi basangale na abadi na kitshibilo kya kutungunuka na kukimba kwipaa yaawa badi ebakwatshisha buufu.