Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 106

Bileshesho bibidi pabitale efuba dya nfinyo

Bileshesho bibidi pabitale efuba dya nfinyo

MATEO 21:28-46 MAAKO 12:1-12 LUKA 20:9-19

  • KILESHESHO KYA BANA BABIDI

  • KILESHESHO KYA BADIMI BA NFINYO

Ku ntempelo, Yesu badi mufudiishe bakata ba batshite mwakwidi na bakulu ba bantu, abadi na mpaka munkatshi mwabo pabitale bukome bubakitanga myanda ya kukaanya. Yesu bebafungisha mukanwa. Akupu badi mwibape kileshesho kibaleshanga nshalelo a byabadi bekale.

Yesu alondo shi: “Muntu badi na bana babidi. Bayiile kwi a kumpala, aye nkumulungula’shi, ‘Mwan’ande, enda leelo mu kutumika kwifuba dya nfinyo.’ Uno nkumwaluula’shi, ‘Ntankyebe’mi,’ kunyima kwa kapindji, beekalasheene, aye nkwikwenda. Bayile kwi akabidi, aye nkumulungula byaa-mumune. Uno bamulungwile shi: ‘Neekwende, Mwanaana,’ anka ta mwikwende nya. Nnanyi a kubaba babidi mukite akikyebe nshaaye?” (Mateo 21:28-31) Abimweneka kalolo shi mwana a kumpala ngi bakitshine bibatekyele nshaaye.

Nyi bwakinyi Yesu balungwile beshikwanyi naye shi: “Eyendo neenushikulwila’shi, bafutshishi ba bitadi na bakashi bandumba abeenubadidiila mu Bufumu bw’Efile Mukulu.” Bafutshishi ba bitadi na bakashi bandumba tababafubilanga Efile Mukulu nya. Byabya, nka bu mwana a kumpala, kunyima abadi belangye ku mashimba na abo nkufubila Efile. Mu kwilekena na byabya, bakunkushi ba bipwilo benka bu mwana a kabidi, abetumbisha shi abafubilaa Efile Mukulu, aku namu tabebikitaa. Nyi bwakinyi Yesu akula shi: “Yowano [Mubatshishi] bafikile kwanudi mwishinda dya bululame, anka tanwi bamukumiine. Bafutshishi ba bitadi na bakashi bandumba, abo nkumukumiina, ank’anwe, pakumona byaabya, tanwibaluule mashimba bwa kumukumiina nya.”—Mateo 21:31, 32.

Yesu badi mukumbashe kyakya kileshesho na kingi. Mu uno musango, Yesu alesha shi bakata ba bipwilo abalenguula kufubila Efile Mukulu. Binyibinyi shi mbekale bantu babi. Yesu alondo’shi: “Muntu kampanda bakunyine nfinyo mwifuba, eedifuunyisha na lupango, abundula kikaamiino, ayibaka kitenta ki bula kya kukamina; akupu aye nkwidipa balami ba nfinyo bwa kulama, aye nkwenda mu lwendo. Nguba a kumbana aye nkutuma mufubi aye kwi balami ba nfinyo bwa kupeta kwabadi kyaye kipindji kya bikuba bya nfinyo. Balami babamukawatshile, abo nkumukupila, kumwalusha maasa bisumanga. Aye nkwibatumina dimo mungi mufubi; na yawa namu abamukupiile ku mutwe abo nkumukaa. Aye nkutuma ungi; yawa abo nkumwipaa; akupu, batumine bangi bebungi; babakupiile bangi nkwipaa bamo.”—Maako 12:1-5.

Bantu abatemeshanga Yesu, abadi bapushe kalolo kino kileshesho su? Abadi na kya kutentekyesha mayi a Yeeshaya abakwile shi: “Efuba dya nfinyo dya mwanaana sha-bukome booso, nyi nshibo ya isaleele, beena Yuuda naamu nyi mbikunwanga bibadi mufule. Bakulupilanga bululame, abo nkutwelakana. Bayindjilanga shi abeekala kalolo, anka penda misaase ya kwidila yaapusha ino.” (Yeeshaya 5:7) Kileshesho kya Yesu kibadi kya mumune. Sha bintu nyi Yehowa, efuba dya nfinyo nyi nkisamba kya Isaleele kibadi kifunyinshwe na lupango lwa Miiya y’Efile Mukulu bwa kulamibwa. Yehowa batumine batemuki bwa kulongyesha bangi bantu na kwibakwasha bwa kutusha bikuba bibuwa.

Anka, “balami ba nfinyo” mwifuba abadi bakupile na kwipaa “bafubi” babadi atumu. Nyi bwakinyi Yesu akula shi: “Kubadi kumushale [Sha bintu] nka mwan’aye a kifulo kikile. Badi mumutume kunyima kwa booso’shi: ‘Abanemeka mwan’ande mulume.’ Anka bano balami ba nfinyo, nkwilungusheena mukantshi mwabo’shi: ‘Yaawa ngi mpyanyi. Fikaayi tumwipee, tushaale na bupyanyi.’ Abo nkumukwata, nkumwipaa.”—Maako 12:6-8.

Binobino Yesu nkwipusha shi: “A nkinyi paapa akikitshi nfumu eefuba?” (Maako 12:9) Bakata ba bipwilo nkwalula shi: Pa mwanda wa bubi bwabo, “Ayipasha baba bantu babi mu mpombo, ape bangi bafubi efuba, baba balombeene kumulubwila bikuba pa nguba aabyo.”—Mateo 21:41.

Abadi abebatshibila kiimu kushi kuuka, mwanda abadi munkatshi mwa “balami ba nfinyo” ba  “mwifuba dya nfinyo” dya Yehowa kisamba kya Isaleele. Mu bikuba bibatengyelanga Yehowa kwi baba balami mwi kwikala na lukumiino mwi Mwan’aye Mesiya. Yesu bashimikile meeso kwi bakata ba bipwilo akula shi: “Tanwi babadikye kino kipindji kya mu mikanda iiselele shi: ‘Ebwe dibabasumbusheene kwi beebaki, nnaadyo dibeekala ebwe dya mwitungi. Wawa ngi mwanda ukite Yehowa, mwanda wa kukaanya ku meeso eetu!” (Maako 12:10, 11) Akupu Yesu badi mupatuule shi: “Ngi mwanda kinyi neenushikwila shi Bufumu bw’Efile Mukulu abenunyengye bwanka, beebupe bantu abakapa nabwo bikuba.”—Mateo 21:43.

Bafundji na bakata ba batshite mwakwidi abaukanga shi “nnabo babadi [Yesu] mwelele luno lukindji.” (Luka 20:19) Kukatusha byabya, abakimbanga kumwipaa aye “mpyanyi.” Anka abadi abatshinyi bibumbu bibamonanga Yesu bu mutemuki, na tababadi bya kumwipaa yaaya nsaa nya.