MATEO 26:57-68 MAAKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 YOWANO 18:13, 14, 19-24

  • ABATWALA YESU KWA ANE TSHITE MWAKWIDI MUKATA A KALA

  • BENA SANEDRINE ABAMUSAMBISHA KUSHI KULONDA MIIYA

Kunyima kwa kukwata Yesu bu nkitshishi a bubi, abamutwadile kwi Ane badi bu tshite mwakwidi mukata pabadi Yesu ku bukinga mukemeshe balambukishi mu ntempelo. (Luka 2:42, 47) Bangi bana ba Ane abafubile bu batshite mwakwidi kunyima, binobino muko’aye Kayifase kwete kufuba bu tshite mwakwidi mukata e panundu.

Pabadi Yesu ki kwa Ane, Kayifase babungile beena Sanedrine. Bena tumiladi abadi bantu 71 pamune na tshite mwakwidi mukata e panundu na bangi bantu abafubile wawa mudimo kumpala.

Ane bayipwishe Yesu “p’abitala balondji baye na kulambukisha kwaye.” Yesu bamwalulwile shi: “Neesambanga patooka na bantu. Naalambukishanga misuusa yooso mu bitumbwilo na mu ntempelo, amwibungaa beena-Yuuda booso, dingi ntshii mwakule kintu mu bufyeefye. Ongipusha bwakinyi? Kyandji mwambe, ekiipushe banteemeshe.”—Yowano 18:19-21.

Ungi mulami badi mwimane papa bakupile Yesu lupi mu mpala na kumusashila’shi: “Byaabya ngi byoluula tshiite-mwakwidi mukata?” Kadi, bibaukanga shi ta mukite bibubi, Yesu bamwalulwile shi: “Su naakula biibubi, leesha pee bubi, su naakula biibuwa, kyonkupiila nkinyi?” (Yowano 18:22, 23) Akupu, Ane batumine Yesu kwi muko aaye Kayifase.

Paapa, beena Sanedrine booso bu tshite mwakwidi mukata e panundu, bakulu ba bantu  na banfundji abebungile. Abadi bebungye mu nshibo ya Kayifase. Bibadi kwipaa miiya pa kwibunga bwabwa bukufu bwa Kidibwa kya lukilo, anka, abakutshilwe kunemeka mwiya bwa kulombasha mpàngo yabo ibubi.

Bano bantu abadi na kinangu kiibubi. Kunyima kwa Yesu kusangusha Lazaare, bena Sanedrine abatshile kitshibilo kya kumwipaa. (Yowano 11:47-53) Akupu munda mwa mafuku apela, bakata ba bipwilo abadile lukuku lwa kukwata Yesu na kumwipaa. (Mateo 26:3, 4) Sunga kumpala kwa shi bamusambishe, abapwile kwatshila Yesu kitshibilo kya lufu!

Kukatusha kwibunga kushi muyile miiya, bakata ba batshite mwakwidi na bangi bena Sanedrine abakimbile bantu ba kutusha bukamonyi bwa madimi bwa kupeta bishinkamisho bya kudimbila Yesu. Abapetele bebungi, anka bukamonyi bwabo bubadi abwitupakashena. Nfudilo a byoso, kubafikile batemuki babidi bakula shi: “Tubadi bamupushe amba shi: ‘Ami naabumbula ntempelo uno abadi bakite kwi bantu, mu mafuku asatu, naayibaka ungi shii a ku maasa a bantu.’” (Maako 14:58) Sunga bano bantu babidi tababadi bepushene nya.

Kayifase nkwipusha Yesu shi: “Twaluula kintu sunga nkimune pa myanda yabakwamba kwi bano bantu’nyi?” (Maako 14:60) Yesu bashadile muumiine pabatushanga bano bantu bukamonyi bwa madimi. Nyi bwakinyi Kayifase Tshite Mwakwidi Mukata e pandu bakimbile angi mayele.

Kayifase baukanga shi bena Yuuda tababakuminanga muntu eamba bu Mwan’Efile Mukulu. Kumpala pabadi Yesu etanyina Efile Mukulu bu Nshaye, beena Yuuda abakimbile kumwipaa mwanda abamonanga shi kwete “kwituula byaabya mu mulongo umune n’Efile Mukulu.” (Yowano 5:17, 18; 10:31-39) Bibaukanga byabya, Kayifase bayipwishe Yesu na bunsesa shi: “Naakwipusha mwishina dy’Efile Mukulu aa muuwa boody’a kwitulungula su obe we Mesiya Mwan’Efile Mukulu.” (Mateo 26:63) Anka Yesu bapwile kwakukala shi Mmwan’Efile Mukulu. (Yowano 3:18; 5:25; 11:4) Su binobino apela kukumina, bibadya kumweneka shi atunu bu Mwan’efile Mukulu na bu Kidishitu. Nyi’ye nkumwalula shi: “Naami uno, naa anumono Mwan’a muntu mmushaale ku mboko ilume ya Sha-Bukome booso, afiki mu makumbi a mwiyilu.”—Maako 14:62.

P’aye kupusha byabya, Kayifase besankamikile aye nkusanuna bilamba na nkusama shi: “Bakula biitupisheene n’Efile Mukulu. Tukii na dikyenga dya tumonyi dimo su? Nubapusha kaaka kapeesha. Anupwandjikisha naminyi?” Beena Sanedrine nkwata kitshibilo kishi kilombane pa kwamba shi: “Mmupwandjikiile lufu.”—Mateo 26:65, 66.

Ababangile kusepa Yesu na kumukupila makofi. Bangi abadi abamukupila mapi na kumufidila mata. Akupu abadi abamusabuula shi: “Temuka wetulungule bakukupila!” (Luka 22:64) Nyi bibabadi bakitshine Mwan’Efile Mukulu pa kumutshibila kiimu bufuku kushi muyile miiya!