MATEO 28:16-20 LUKA 24:50-52 BIKITSHINO 1:1-12; 2:1-4

  • YESU BAMWEKYELA BANTU BEBUNGI

  • BAKAAMINA MWIYILU

  • YESU BAPONGOOLA KIKUDI KISELELE KWI BALONGI 120

Kunyima kw’aye kusanguka, Yesu batshile mpàngo bwa shi bakafumankane na batumibwa baye 11 ku mwengye mu Ngalileya. Bangi balongi bafikye ku 500 babadi kwakwa, bangi ba kwabadi abadi beeleshe mpaka ku mbangilo. (Mateo 28:17; 1 Beena-Kodinda 15:6) Mayi abakwile Yesu abadi akwashe ooso a kwabadi bwa kushinkamisha shi nyi Yesu binyibinyi e na muwa.

Yesu badi mwibapatulwile shi Efile Mukulu mumupe matalwa ooso mwiyilu na pa nsenga. Nyi bwakinyi bebatumine shi: “Byaabya ndaayi, mu miilo yooso, nwibeekashe bu balondji bande, nwibabatshishe mwishina dya Yaaya na dya Mwana na dya kikudi kiselele, nwibalambukishe bya kulama byooso binaadi mwinufundjile.” (Mateo 28:18-20) Eyendo, Yesu tabadi penda na muwa nya, anka badi etatshisha bwa shi mukandu wibuwa ulungudibwe.

Balongi boso ba Yesu, balume bakashi na bana, mbapete bwabwa bushito bwa kwikasha bantu bu balongi. Beshikwanyi mbalombene kupima kwimika mudimo wabo wa bulungudi na wa kulongyesha, anka Yesu badi mwibashinkamishe shi: “Matalwa ooso mbeeampe mwiyilu na pa nsenga.” Bibadi abilesha kinyi bwa balongi baye? Bebalungwile shi: “Nee neenu mafuku ooso nyaa na ku nfudiilo a byaa-pano.” Yesu tabadi akyebe kwamba shi boso abalungula mukandu wibuwa abakekala na ngobesha ya kukita bilengyeleshi nya. Anka, abadi na kya kupeta bukwashi bwa kikudi kiselele.

Yesu badi mwileshe kwi balongi baye booso “munda mwa mafuku makumi ankanka” kunyima kw’aye kusanguka. Badi mwileeshe kwabadi na mbidi ilekenelekene, abo nkupeta “bishinkamiisho biibungi,” akupu Yesu bebalambukishe “p’abitala Bufumu bw’Efile Mukulu.”—Bikitshino 1:3; 1 Beena-Kodinda 15:7.

Kushi mpaka, pabadi batumibwa mu Ngalileya, Yesu bebalungwile bwabadya kwalukila mu Yelusaleme. Pabadi mufumankane nabo mu kibundji, bebalungwile shi: “Tanukatukanga mu Yelusaleme, anka nushaale batengyele kyaakya kibalayile Yaaya; aye’shi: kyakya kibanupushiishe neesamba shi: Yowano badi mubatshishe bantu mu meema, anka anwe, mu kikudi kiselele mafuku apeela kumpala, bibangile binobino.”—Bikitshino 1:4, 5.

Kunyima Yesu badi mufumankane na bangi batumibwa. Badi “mwende nabo ku Betanii,” kubadi dya kutunduka kw’ebanda dya Mwengye wa Olive. (Luka 24:50) Sunga byekala shi Yesu badi mwibalungule myanda yooso pabitale kwenda kwaye, abadi baky’abakumina shi Bufumu bwaye abukeekala pa nsenga.—Luka 22:16, 18, 30; Yowano 14:2, 3.

Nyi bwakinyi batumibwa abayipwishe Yesu shi: “Mwanaana, binobino ngi abikumbana nguba ookakituula bufumu bwa bena Isaleele su?” Bebalulwile bisumanga shi: “Tanwi na kya kuuka nguba na kipungo kifunde Yaaya ku matalwa aaye’ye nabeene pa wawa mwanda nya.” Akupu bwa kushimika kasele pa mudimo ubabadi na kya kukita bambile shi: “Anukapete bukome, buno bwa kikudi kiselele akifiki panudi. Paapa anwikala tumonyi twande mu Yelusaleme, mu Yudeya mushima na mu Samariya, mpaa na kufudiile nsenga.”—Bikitshino 1:6-8.

Batumibwa abadi na Yesu mupwe kusanguka ku Mwengye wa Olinve pababangile kukamina mwiyilu. Musango umune, ekumbi dibamushikiile bwabadya kumumona. Kunyima kwa lusangukilo lwaye, Yesu badi mwilenguule mu mbidi ya musamba. Kadi binobino, Yesu badi mwilenguule dingi ingi mbidi, akupu aye nkukamina mwiyilu bu kipangwa kya mu kikudi. (1 Beena-Kodinda 15:44, 50; 1 Mpyeele 3:18) Pabadi batumibwa ba sha lulamato abamutala, “bantu babidi bafwale bilamba bitooka” abamwenekyele ku lupese lwabo. Bano bamiikeyilu belengule abebayipwishe shi: “Anwe bena Ngalileya, kyanudi beemeene kutala kwiyilu byaabya nkinyi? Uno Yesu ababeenwata bwa kwenda mwiyilu, akalukiila dimo mu kipaso kimune buu bibanumumono ende mwiyilu.”—Bikitshino 1:10, 11.

 Yesu bakatukile pa nsenga kushi bantu abeele tushiba, kukatusha penda batumibwa baye abadi abamutala. Akalukiila “mu kipaso kimune,” tabakeele tushiba, anka penda balongi baye ba sha lulamato nyi abatundula kwikala kwaye mu Bufumu.

Batumibwa abalukile ku Yelusaleme. Mu mafuku abalondele, abebungile na bangi balongi, pamune na “Maadiya nyina Yesu, na bakwabo naa Yesu.” (Bikitshino 1:14) Kino kisaka kibadi kinyingiile mu nteko. Umune wa ku myanda ibabadi abatekye ubadi wa kusangula umune a ku balongi bwa kupyana Yuudase Iskaryote bwa shi balushule bungi bwa batumibwa 12. (Mateo 19:28) Abadi na lukalo lwa kusangula mulongi bamwene mifubo ya Yesu na lusangukilo lwaye. Bwa musango wa nfudilo wabadi bebileshe mu Bible, abelele bubale bwa kuuka akikyebe Efile Mukulu. (Misambo 109:8; Nkindji 16:33) Abo nkusangula Matiyase badi pangi mutumibwe na Yesu pamune na balongi 70, “babamukumbeeshe nka paapa ku kisaka kya batumibwa 11.”—Bikitshino 1:26.

Kunyima kwa mafuku ekumi na Yesu kukamina mwiyilu, Musangeelo wa Pantekote wa bena Yuuda wa kipwa kya 33 B.B ubalombene. Balongi bafikye ku 120 abadi bebungye mu kadimbo ka kwiyilu mu Yelusaleme. Musango umune, tuleo twibukopo bu twa kipapi kikata tubaudile mu nshibo. Ndimi bu ya kaalo ayimweneka ibayikile ku mitwe ya booso abadi paapa. Balongi boso nkubanga kwakula mu ndjimi ilekeene. Uno mwanda ubadi kupongoloka kwa kikudi kiselele kibalayile Yesu!—Yowano 14:26.