Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 113

Dilongyesha pabitale katshintshi—Lukindji lwa ntalenta

Dilongyesha pabitale katshintshi—Lukindji lwa ntalenta

MATEO 25:14-30

  • YESU BATUSHA KILESHESHO KYA NTALENTA

Pabadi kii na batumibwa baye banaka ku Mwengye wa Olive, Yesu bebapeele kingi kileshesho. Makufu apela kumpala, pabadi mu Yeeriko, batushishe kileshesho kya ntalenta bwa kulesha shi Bufumu bubadi bu kii kula bwabudya kufika. Kileshesho kibatusha binobino ki na myanda i mumune na kyakya kingi. Kibadi lwalulo ku lukonko lwa batumibwa pabitale kwikala kwaye na nfudilo a uno ndumbulwilo a myanda. Akilesha shi abitungu balongi bekale na kishima mu bushito bwabadi bebape.

Yesu abanga na kwakula shi: “Abikeekala bu muntu badi pa kwenda mu lwendo bayitanyiine bafubi baye, nkwibapa bintu byaaye.” (Mateo 25:14) Bu byabidi shi Yesu bapwile kwipwandjikisha na muntu bayile mu lwendo “mu kotomboka bufumu,” batumibwa abadi na kya kupusha bukidi shi Yesu nyi mwikale “muntu” abakwete kwisambila binobino.—Luka 19:12.

Kumpala kwa muntu a mu kileshesho kwenda mu lwendo, bapeele bafubi baye bintu byaye bya muulo. Munda mwa bipwa bisatu na kipindji bya mudimo waye, Yesu badi mwipane mu kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu na kulongyesha balongi baye bwa kukita wawa mudimo. Binobino akyebe kwenda mu lwendo na lukulupilo shi abakyebe kwipana mu kukita bibadi mwibalongyeshe.—Mateo 10:7; Luka 10:1, 8, 9; pwandjikisha na Yowano 4:38; 14:12.

Mu kipaso kinyi mubadi muntu a mu kileshesho mwabile bintu byaye? Yesu alondo shi: “Umune aye nkumupa ntalenta itaano, ungi ibidi, umo umune, muntu ooso muyiile makumi aaye; akupu aye nkwenda.” (Mateo 25:15) Binobino bapika abakyebe kukita kinyi na bintu bibabebapa? Abekala na kishima mu kufubisha bintu bya nfumwabo su? Yesu alungula batumibwa shi:

“Yaawa bapetele itaano bayiile mu kusunga nayo, aye nkupeta ingi itaano. Uno batambwile ibidi nkupeta ingi ibidi. Anka yaawa bapetele umune nkwenda mu kubundula bwina mu nsenga, aye nkwimufya makuta a nfumwaye.” (Mateo 25:16-18) Nkinyi akikitshika apakalukiila nfumwabo?

Yesu atungunuka shi: “Kunyima kwa mafuku eebungi, nfumu aa bano beena-mufubo bafikile, aye nkubadika nabo.” (Mateo 25:19) Muntu ooso a ku bano babidi ba kumpala bakitshine “muyiile makumi aaye.” Abo nkufuba na kishima mudimo wibukopo pa kufwimisha bintu bibabadi bebape. Uno bapetele ntalenta itano nkwiyifwimisha pabidi, pamune na uno bapetele ibidi. (Mu aa mafuku muntu badi na kya kufuba bipwa bifikye 19 bwa kupeta ntelenta umune.) Nfumu batumbwile ooso a kwabadi shi: “Biibuwa, mufubi eebuwa na sha-kishima; we muleshe kishima mu bintu bipeela, nakakwabikiisha biibungi:  Fika osankye pamune na nfumoobe.”—Mateo 25:21.

Bibadi bilekene na uno mufubi bapetele lutalenta lumune. Bambile shi: “Mwanaana, naadi muukye shi we muntu sha-bukopo, owumbulaa pooshii mukune, wataa pooshi mubiikye. Bwa moo unaapushiishe, nayiile mu kufya nfwalanga yoobe mu nsenga: Mbiibi bintu byoobe.” (Mateo 25:24, 25) Tabadi sunga mukimbe bya nkatula aa makuta kwi bena banke bwabadya kufwimishila nfumwaye makasa. Badi mukitshine nfumwaye bibubi.

Nyi bwakinyi nfumwaye bamwambile bu “mufubi eebubi, sha lulengu.” Abatshile bibadi nabyo abo nkwibipa mufubi mulombene ku babafubile na kishima. Nfumw’abo batushishe dilongyesha shi: “Muntu ooso ee na kintu abamukumbeesha kimo kintu bwa shi apete biibungi. Anka yaawa ee bisumanga abamwanta mpaa naa kaadi nako.”—Mateo 25:26, 29.

Balongi ba Yesu be na kya kunangushena bikata pabitale kino kileshesho. Mbalombene kumona shi, bintu bibape Yesu, abyo biikale kineemo kya kwikasha bantu bu balongi, bi na muulo ukata. Akulupila shi bekale na kishima mu uno mufubo. Yesu tabelanga kinangu shi booso abafubu mu kipaso kimune mu mudimo wa bulungudi ubadi mwibape bwa kukita nya. Nka bu byabidi mu kileshesho, muntu ooso akitshi byadi mulombene kukita “muyiile makumi aaye.” Bino abilesha shi Yesu tamulombene kusangala su muntu ekala na “lulengu” pa kukutwa kufwimisha bupeta bwa Nfumw’aye.

Batumibwa abadi na muloo ukata p’aye kwibashinkamisha: “Muntu ooso ee na kintu abamukumbeesha kimo kintu bwa shi apete biibungi”!