Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 120

Kupa bikuba na kwikala bakuuku ba Yesu

Kupa bikuba na kwikala bakuuku ba Yesu

YOWANO 15:1-27

  • MUTSHI WA NFINYO WA BINYIBINYI NA NTABI YAO

  • KYA KUKITA BWA KUSHALA BAFUDIBWE NA YESU

Yesu bakatuka mu kwisamba patoka na batumibwa baye ba sha lulamato bwa kwibanyingisha. Takudi bufuku, pangi bufuku bupwe kukila munkatshi. Yesu nkwibapa kileshesho kya kwibanyingisha:

Babangile kwakula shi: “Ami nee mulundo wa nfinyo wa binyi, Nshaami ngi mudimi a nfinyo.” (Yowano 15:1) Kileshesho kyaye nkifwanene na kibaadi kyakudibwe takudi bipwa nkama pabitale kisamba kya Isaleele, kibabadi abauku bu mutshi wa nfinyo wa Yehowa. (Yeelemiya 2:21; Osea 10:1, 2) Binobino Yehowa taadi asumbushena kyakya kisamba. (Mateo 23:37, 38) Nyi bwakinyi Yesu bebalungula kinagu kipya. Aye Yesu mmwikale mutshi wa nfinyo wabadimi kwi Nshaaye kubanga pabamushingile mwimu na kikudi kiselele mu kipwa kya 29 B.B. Kadi Yesu elesha shi mutshi wa nfinyo aulesha myanda ibungi kukatusha pend’aye bupenka pa kwakula shi:

“Katabi kooso kee kwandi, kashyaakapa bikuba, [Nshami] eekatshibi, anka katabi kooso akapa bikuba, eekasooswela, bwa’shi kape bikuba bikile bungi. . . . Bii mumune na katabi: su ta nkalamate ku mulundo wa nvinyo, tankalombeene, ako kaanabeene, kutuusha bikuba nya; anka bu anwe dimo, su tanwi balamate kwandi. Ami nee mulundo wa nvinyo, anwe nwi ntabi.”​—Yowano 15:2-5.

Yesu balayile balongi baye ba sha lulamato shi kunyima kw’aye kwenda, badi na kya kutuma mukwashi, kikudi kiselele. Kunyima kwa mafuku makumi atano na dimune, pabadi batumibwa na bangi bantu bapete kikudi kiselele, abafikile ntabi ya nfinyo. Na yooso “ntabi” ibadi na kya kushala mu buumune na Yesu. Bwa kulombasha kinyi?

Yesu apatula shi: “Ooso ee mwandji, ami naamu mwadi, Yaawa atusha bikuba bifiime. Mwanda su tanwi naami tanwi balombene kwobesha kintu nya.” Ino “ntabi”—mbalongi baye basha lulamato—abadi na kya kupa bikuba bibungi, pa kwambula ngikashi ya Yesu, pa kulungula bangi na kishima pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu na kwikasha bangi bantu bu balongi. Kadi, nkinyi akikitshika su umune tamushale mu kipwano na Yesu kushii kupa bikuba? Yesu apatuula shi: “Yawa shaalamata kwandi asumbulwa paashi.” Mu ungi ngakwilo, Yesu akula shi: “Su nwashaala mwandi dingi su bishima byande byashaala munda mwenu, anutekye kyooso kyanukyebe na kyaakya akikenupeebwa.”—Yowano 15:5-7.

Binobino Yesu balushena eyi dimune misango ibidi bwa kulama miiya yaye. (Yowano 14:15, 21) Balesha kibadi balongi na kya kushinkamisha shi bakwete kukita byabya pa kwibalungula shi: “Anwe balame mayi ande, anwikala mu kifulo kyande, bu byandji mu kifulo kya Nshami pa kulama mayi aaye.” Byabya, tabitungu penda kufula Yehowa Efile Mukulu na Mwan’aye nya. Yesu akula shi: “Eyi dyande dii bino: efuleneeyi ku muntu na muntu, bu byandi mwinufule. Takwi ee na kifulo kikata kikile kya yaawa apaana muwa waye bwa badi mufule. Nwi bakuuku bande, su anukitshi kyaneenutumin’eyi.”—Yowano 15:10-14.

Mu nsaa ipeela, Yesu akyebe kulesha kifulo kyaye pa kutusha muwa waye bwa boso abatulu lukumino mwadi. Abitungu kileshesho kyaye kitakule balongi baye bwa kwikala na kyakya kifulo kimune kya kwipaana bwa bangi. Kino kifulo akikala na kya kwibatundusha bu bibakwile Yesu kumpala shi: “Abakatundula shi nwi balongi bande anka ku kifulo kyaanwifuleena.”—Yowano 13:35.

Batumibwa abadi na kya kulamiina bibadi Yesu mwibetanyine bu “bakuuku.” Balondele bwakinyi ebetanyina byabya pa kwakula shi: “Neenwitanyina bu bakuuku, mwanda kyandi mupushe kwi Nshaami, neemwinukishe kyanka.” Abadi na kipwano kikata kya kwikala bu bakuuku ba Yesu na kuuka bibadi Nshaye mumulungule! Bwa kusangeela kyakya kipwano, abitungu  batungunukye na kupa “bikuba.” Su abakitshi byabya, Yesu akula shi: “kyooso kyaanutekye kwi Yaaya mwishina dyande, eenupa kyanka.”—Yowano 15:15, 16.

Kifulo munkatshi mwa ino “ntabi” balongi baye, akikyebe kwibakwasha bwa kunyingila mu kyoso akibafikila. Badi mwibadimushe shi uno ndumbulwilo akyebe kwibashikwa, nyi bwakinyi badi mwibanyingishe ebalungula shi: “Su ba-pano mbeenushikwe, uukaayi’shi mbabadiile kunshikwa’mi. Su nubady’a kwikala ba-pano, ba-pano babadya kufula ba lupese lwabo; anka byanushii ba-pano, ngi mwanda kinyi ba-pano abenushikwa.”—Yowano 15:18, 19.

P’aye kupatuula dingi bwakinyi uno ndumbulwilo akebashikwa, Yesu bambile shi: “Byooso byaabya, abenukitshina byanka mwanda w’eshina dyande mwanda taabauku muntume.” Yesu alesha shi bilengyeleshi byaye bya kukaanya bibadi bishinkamishe baba bamushikwe shi: “Su ntshinaadi mukite munkatshi mwabo ino mifubo ishii ikite ungi muntu, tababadya kwikala na milwisho: anka binobino, abenumono, aku abatungunuka na kwitushikwa, n’ami na Nshaami.” Anka mushikwa wabo ubadi ulombashe butemuki.—Yowano 15:21, 24, 25; Misambo 35:19; 69:4.

Dingi, Yesu bebalayile bwa kwibatumina kikudi kiselele. Bwabwa bukome, bwi kwanka bwa balongi baye booso na bwi na ngobesha ya kwibakwasha bwabadya kutusha “bukamonyi.”—Yowano 15:27.