Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 114

Kidishitu Nfumu asambisha mikooko na mbushi

Kidishitu Nfumu asambisha mikooko na mbushi

MATEO 25:31-46

  • YESU BATUSHA KILESHESHO KYA MIKOOKO NA MBUSHI

Ku mwengye wa Olive, Yesu bakatukile mu kulonda kileshesho kya tumame ekumi na kya ntalenta. Mbikunyi bibadi mufudiishe lwalulo ku lukonko lwa batumibwa pabitale kitundwilo kya kwikala kwaye na kya nfudiilo a uno ndumbulwilo a myanda? Badi mufudiishe na kileshesho kya ndekyelo pabitale mikooko na mbushi.

Yesu babangile na kukaka binangu byabo shi: “Apafiki Mwan’a-muntu mu ntumbo yaaye, bamushindjikile kwi mikeeyilu yooso, paapa ashikama pa lupuna lwaye lwa ntumbo.” (Mateo 25:31) Kushi mpaka, Yesu badi akwila bwaye’ ye nabene mu kyakya kileshesho. Badi eyitanyina kebungi aye nabene bu “Mwan’amuntu.”—Mateo 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Kino kileshesho akikalombana nsaa kinyi? Akikakumbana apakafiki Mwan’a-muntu “mu ntumbo yaaye” na miikeyilu bwa kushikama “pa lupuna lwaye lwa ntumbo.” Bapwile kwakwila pabitale “Mwan’a-muntu byafiki pa makumbi a mwiyilu na bukome na ntumbo” na ba mwikeyilu baye. Abikakitshika nsaa kinyi? Abikekala “kapindji n’aka kunyima kwa mpombo ikata.” (Mateo 24:29-31; Maako 13:26, 27; Luka 21:27) Byabya, kino kileshesho akikalombana mafuku e kumpala apakafiki Yesu mu ntumbo yaaye. Kunyima akyebe nkakita kinyi?

Aye nabene apatuula shi: “Apafiki Mwan’a-muntu . . . , bisamba byooso abiibungu naa aàbùula bantu, bu mulami a mikooko aàbùula mikooko na mbushi. Atuulu mikooko ku mboko yaaye ilume, mbushi naamu ku mboko yaaye ikashi.”—Mateo 25:31-33.

Yesu akula bwa mikooko ayikala ku lupese lwibuwa shi: “Paapa Nfumu mukata alungula be ku ilume yaaye shi: ‘Fikaayi, basampiibwe ba Yaaya, tambulaayi Bufumu bubabadi benulumbulwile byaatshile ku kipangilo kya byaa-pano  bu bwenu bwedi.’” (Mateo 25:34) Bwakinyi Nfumu akumiina mikooko?

Nfumu nabeene apatuula shi: “Naadi na nsala anwe nkumpa kya-kudya; ami naadi na nyoota, anwe nkumpa meema, naadi mwenyi, anwe nkumpokyeela; naadi muswa, anwe nkufwadika bilamba, naadi na malaadi, anwe nkunkumbula, mu lukano, anwe nkufika mu kunsamba.” Apakamutekye “balulame” kipaso kibabadi bamukitshine byanka, akebaluula shi: “Pooso panudi beebikitshiine umune a ku bano bakile bupeele a ku bakwenu, naami anudi beebikitshiine.” (Mateo 25:35, 36, 40, 46) Ino myanda ibuwa ntambakamukitshine yanka mwiyilu nya, mwanda tamwi maladi sunga nsala. Yaya myanda abitungu kwiyikitshina bakwabo na Kidishitu bakii pano pa nsenga.

Nkinyi akikafikila mbushi i ku mboko ibakashi? Yesu akula shi: “Paapa [Nfumu] alungula bee ku ikashi yaaye shi: ‘Katukaayi nwende kula naami batshipiibwe yi! Twelaayi mu kaalo ka looso kababadi balumbuule bwa kafilefile na miikeyilu yaaye. Mwanda naadi na nsala, anka’nwe su nkumpa kya kudya; naadi na nyoota anwe kushii kumpa meema; naadi mwenyi, anwe nkukutwa kumpokyeela; muswa, anwe kushii kunfwadika; na malaadi dimo mu lukano, anwe su kunkumbula!’” (Mateo 25:41-43) Kino kiimu nkilombanyine mwanda mbushi ibakutshile kukitshina bakwabo na Kidishitu myanda na kalolo muyile byabidi.

Batumibwa abaukile shi ino nsaa ya kiimu ayikafiki ayikala bwa masaku a ikalaika. Nyi bwakinyi Yesu bebalungwile shi: “Paapa [Nfumu] eebaluula shi: ‘Eyendo, neenushikulwila shi, musuusa ooso wanushii beebikitshiine umune a ku bano bakile bupeela, n’ami naamu tanwibebinkitshiine.’ Abakatuka bende, bano mu malwa a ikalaika, balulame naamu mu muwa wa ikalaika.”—Mateo 25:45, 46.

Lwalulo lwa Yesu ku lukonko lwa batumibwa lubakwasha balongi baye bwabadya kupeta myanda ibungi ya kunangushena na kutalula mwikeelo na bikitshino byabo.